Zakończył się XII Płoński Maraton Biblijny

Dwieście trzydzieści osób przez cztery dni przeczytało Księgę Psalmów i Nowy Testament podczas XII Płońskiego Maratonu Biblijnego, w Płońsku: - My wszyscy, księża i świeccy wiemy, że nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa, a my chcemy Go dobrze znać – powiedział ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, inicjator maratonu.  

Płońsk Maksymiliana Maraton

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku zakończył się dziś XII Płoński Maraton Biblijny (15-18 maja 2023 r.). W tym roku jego uczestnicy przeczytali Księgę Psalmów i cały Nowy Testament. Maraton odbywał się na powietrzu, na stopniach kościoła parafialnego, w godzinach od 8.00 do 16.00. Każdy dzień rozpoczynano udziałem w porannej Mszy św. Poza tym dzięki nagłośnieniu na zewnątrz kościoła słowo Boże było słyszane na terenie parafialnym i pobliskich ulicach.   

Wyznaczone fragmenty Pisma św. zostały podzielone na części, które przeczytało dwieście trzydzieści osób. Wśród czytających słowo Boże byli między innymi uczniowie płońskich szkół, katecheci, parafianie, członkowie kilkudziesięciu wspólnot działających przy parafii. Poza tym fragmenty Pisma św. odczytali proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Sajewski, księża wikariusze, a także Andrzej Pietrasik, burmistrz miasta Płońska.

- Nasz miejski maraton jest odpowiedzią na wezwanie do tego, aby poznawać Pismo św. pojawiające się zwłaszcza z okazji Niedzieli Słowa Bożego i Tygodnia Biblijnego. Czytanie Biblii publicznie stało się u nas piękną tradycją. Czytają ją podczas Mszy św. w niedziele i w tygodniu świeccy lektorzy, jest to grupa około czterdziestu osób. Przy parafii działa też Krąg Biblijny, prowadzi go ks. Robert Bessert. Wszyscy, księża i świeccy, zgodnie z tym, co powiedział św. Hieronim, jesteśmy świadomi, że nieznajomość Pisma św. - Księgi Życia, jest nieznajomością Jezusa Chrystusa, a my chcemy Go dobrze znać - podkreślił duchowny.

Fot. Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę