Zakończenie jubileuszu 525-lecia obecności ojców bernardynów w Skępem

W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem 8 grudnia 2023 r. odbyło się zakończenie obchodów 525-lecia obecności w tym miejscu ojców bernardynów, czyli Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Okolicznościowej Eucharystii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski: - Trzeba się zafascynować swoim życiem, by bronić życia. To nie egoizm, ale odkrycie daru, jakim jest życie – uważał hierarcha.

Bernardyni Skępe Jubileusz

Bp Szymon Stułkowski w sanktuarium w Skępem powiedział, że takie miejsca pokazują, iż ludzie chcą być blisko Maryi, bo tęsknią za Jej wyjątkowością, za Jej czystością: - W sanktuariach szukamy pokoju, idziemy do konfesjonału, zrzucamy na Boga nasze troski, nasze grzechy, bo Jemu na nas zależy. W takich miejscach On przywraca nam pokój serca – podkreślił duchowny.

Zwrócił uwagę, że przy wielu sanktuariach są „Kalwarie”, także przy bernardyńskich. Te „dróżki Matki Bożej” są po to, aby ludzie chcieli uczyć się z Nią chodzić. Maryja ma poprowadzić ludzi, by nauczyli się iść przez życie drogą, którą jest Jej Syn Jezus Chrystus, Zbawiciel. Ojcowie bernardyni od bardzo wielu lat przybliżają Maryję, posługując w Skępem.

- 525 lat, to 25 tysięcy 200 niedziel, w czasie których były sprawowane Eucharystie, świętowane Zmartwychwstanie Pańskie, głoszone słowo, udzielany sakrament pokuty. Chcemy podziękować Panu Bogu za wszystko, co się tutaj dokonało w sercach ludzi. Ta piękna świątynia i wszystko co ją otacza, jest świadectwem wiary ludzi, którzy tutaj się modlili, pielgrzymowali, wchodzili w tradycję i historię. Uczymy się od nich miłości do Pana Boga, do Maryi, uczymy się wiary – głosił biskup płocki.

Poprosił o troskę o życie, a „człowiek, który zafascynuje się swoim życiem, będzie umiał stawać w obronie życia, na każdym etapie jego rozwoju, od poczęcia do naturalnej śmierci”. Poprosił o modlitwę, aby potrafić stanąć w obronie tych, którzy są bezbronni, zwłaszcza na początku oraz na końcu życia.

- Kiedy rozpoczynało się moje kapłaństwo, eutanazja była czymś teoretycznym, wiązano ją z wydarzeniami II wojny światowej. Dziś w Europie są państwa, w których można odebrać życie, nawet dzieciom. Trzeba się zafascynować swoim życiem, by bronić życia. To nie jest egoizm, ale odkrycie daru, jakim jest życie – zaakcentował bp Stułkowski.

O. Egidiusz Włodarczyk OFM, prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uznał, że z okazji jubileuszu trzeba podziękować trzem grupom osób. Najpierw wymienił fundatorów miejsca, którzy „swoją wiarą, entuzjazmem, groszem” sprawili, że Skępe mogło powstać, rozwijać, stawać coraz piękniejsze, na chwałą Bożą i pożytek ludzi.

Potem podziękował ludowi Bożemu, który w tych stronach żyje, pielgrzymom, modlącym się, sprawiającym rozwój miejsca, świadczącym dobro bernardynom. Kościół bez tych ludzi by nie istniał, „byłby tylko pustym budynkiem”. Ojciec Włodarczyk wyraził też wdzięczność duchowieństwu i biskupowi płockiemu, za współpracę i przychylność.

- Tego, co jest dobre, jest o wiele więcej od tego, co słabe i kruche. Dzięki Maryi, Skępskiej Królowej wierzę, że to dobro będzie się rozwijało – zaakcentował ojciec prowincjał.

Ponadto przekazał bp. Szymonowi Stułkowskiemu relikwie I stopnia św. Szymona z Lipnicy (cząstkę kości). Święty ten jest patronem Pasterza Kościoła płockiego.

W ramach uroczystości jubileuszowej odbyła się również procesja eucharystyczna.

***
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem w diecezji płockiej jest miejscem pielgrzymowania wiernych z różnych stron Polski do słynącej cudami figury Matki Bożej Skępskiej. Początki sanktuarium łączą się z pierwszymi objawieniami Matki Bożej z 1490 r. w przydrożnym, dębowym lesie, gdzie kilka lat później powstała kaplica. Została ona poświęcona w 1496 r. W tym samym czasie córka kasztelana kruszwickiego, która nie miała władzy w nogach, doznała w Skępem uzdrowienia.

W dowód wdzięczności ufundowała figurę Matki Bożej, obecną w klasztorze ojców bernardynów do dziś. Skępska statua wyobrażająca Maryję jako młodą i brzemienną Pannę należy do poznańskiej szkoły snycerskiej. Powstała w XV w. rzeźba zaliczana jest do tzw. „pięknych Madonn gotyckich”. Jej figurę ukoronował sufragan chełmiński Fabian Pląskowski 18 maja 1755 roku. Była to jedna z pierwszych koronacji wizerunków Maryi w ówczesnej Rzeczypospolitej. We wrześniu 1980 roku korona została skradziona. Ponownego ukoronowania figury dokonał biskup płocki Bogdan Sikorski w 1984 roku.

Bernardyni (franciszkanie brązowi), czyli Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, opiekuje się Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem od roku 1498. Obecnie kustoszem sanktuarium, gwardianem klasztoru i proboszczem parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem - jest o. Ekspedyt Osiadacz OFM.