XVIII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży diecezji płockiej w Płońsku

Około 250 uczniów z diecezji płockiej rywalizowało ze sobą w różnych konkurencjach w czasie XVIII Diecezjalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Głównym organizatorem Parafiady był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w Parafiadzie międzynarodowej.

Parafiada23

W XVIII Diecezjalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzież wzięło udział około 250 uczniów z diecezji płockiej. Rozpoczęła się ona Mszą św. w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, sprawowaną przez ks. kan. Krzysztofa Kozłowskiego. Rozgrywki sportowe odbyły się w obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Muzycznej w Płońsku. 

W rywalizacji lekkoatletycznej w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na 60 m zwyciężyli: Julia Piórkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Nikodem Gołębiewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Blanka Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku, Andri Neruchek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Blanka Kośmider ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku, Oliwier Szelągiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. 

W biegu na 100 m zwyciężyli: Maria Szcześniak z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Mikołaj Skierski z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku

W biegu na 300 m zwycięzcami byli – Alicja Szulińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Julia Orłowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Andri Neruchek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Blanka Kośmider ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku, Oliwier Szelągiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku, Blanka Bogucka z I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku, Kacper Gałczyński z Zespołu Szkół nr 1 Płońsku.  

W turnieju piłki siatkowej wzięło udział 11 zespołów 3-osobowych zespołów (4 żeńskie i 7 męskich). Mecze rozegrano w systemie „każdy z każdym”. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: chłopcy - Nowe Miasto zespół B, Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku; dziewczęta – Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku.

Jeśli chodzi o piłkę nożną, to pierwsze miejsca w różnych kategoriach wiekowych zajęli: chłopcy – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” w Płońsku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku (2020-2011), Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku (2008-2009); dziewczęta – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku. 

W konkursie plastycznym pierwsze miejsca zajęli Maciej Jagiełło i Inga Lipińska, natomiast w konkursie poetyckim - Marta Łoniewska. 

Odbył się także konkurs piosenki religijnej. W tym konkursie pierwsze miejsca zajęli soliści: Ewelina Obojska ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Antoni Kuklewski ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Julia Adamska ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Aleksander Drzyzga ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku, Wiktora Włodarska ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Iga Wieczorkowska z Płońska.

Jeśli chodzi o zespoły, to pierwsze miejsca przyznano: Zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach (skład: Patrycja Wilamowska, Julia Adamska, Zuzanna Maliszewska, Alicja Kondracka) oraz Zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku (skład: Blanka Przetacka, Laura Zmysłowska).

Zwycięzcom poszczególnych konkurencji organizatorzy wręczyli medale, puchary i nagrody rzeczowe. Na zakończenie odmówiono modlitwę za przyczyną św. Jana Pawła II, który sam uprawiał sport i zachęcał do tego innych ludzi. Wszyscy uczestnicy dnia sportu w Płońsku otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki i długopisy. Zostali też poczęstowani smaczną grochówką. 

- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku organizuje w ciągu roku wiele imprez dla dzieci i młodzieży, takich jak rajdy rowerowe, spływy kajakowe, festyn parafialny i wyjazd na międzynarodowe rozgrywki Parafiady – przypomniał ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz płońskiej parafii, duszpasterz Klubu „Maksymilian” i diecezjalny duszpasterz sportu. 

Parafiada to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży zainicjowany w 1988 r. przez o. Józefa Jońca, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Imprezę w Płońsku zorganizowano przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Płońsku, Urzędu Miasta Płońska i Miejskiego Centrum Kultury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę