XVI Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej ku czci św. Jana Pawła II

XVI Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, dedykowany św. Janowi Pawłowi II, odbył się 14 listopada br. w płockiej katedrze. Przedszkolakom towarzyszyli i bili brawo nauczyciele, rodzice, dziadkowie, a także biskup płocki Szymon Stułkowski i proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski.

20231114 104139

W XVI Przedszkolnym Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, dedykowanym św. Janowi Pawłowi II wzięło udział 19 przedszkoli z Płocka. Przedszkolni artyści wykonywali wybrane piosenki w dowolnej interpretacji, religijne (np. „Barka”) i patriotyczne (np. „Biały krzyż” Czerwonych Gitar). Dzieci występowały w pięknych strojach, specjalnie przygotowanych na występ w katedrze.

Przed laty biskup senior Roman Marcinkowski, który każdego roku wiernie towarzyszył przedszkolakom w występach przed prezbiterium katedry, ale w tym roku uniemożliwiły mu to sprawy zdrowotne powiedział, że „ten festiwal jest swego rodzaju katechezą, to dobro, które zostało rzucone i może zakiełkuje”.

W tym roku występującym przedszkolakom towarzyszył biskup płocki Szymon Stułkowski. Przymierzył też swoją piuskę chłopcu, który nosił imię Szymon. Każda z grup przedszkolnych wykonała też sobie pamiątkowe zdjęcie przy portrecie św. Jana Pawła II.

Ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku komentował, że ci, którzy przed laty uczestniczyli w festiwalu, są już pełnoletni. Pokazał też dzieciom makietę katedry, podarowaną przez osoby niewidome oraz opowiedział o Kaplicy Królewskiej w katedrze, w której znajdują się szczątki księcia Władysława Hermana i księcia Bolesława Krzywoustego.

Dla dzieci uczestniczących w festiwalu przygotowano książki, a dla nauczycieli pamiątkowe dyplomy.

Organizatorem XVI Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, dedykowanego św. Jana Pawła II była Romana Załęska, dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” oraz parafia katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę