XII Zaduszki Strażackie w Płocku

XII Zaduszki Strażackie z udziałem strażaków z powiatu płockiego i gminy Tłuchowo odbyły się 6 listopada br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Wspólnie modlono się w intencji zmarłych strażaków: - Nie zapomnieliśmy o zmarłych druhach. Nie odeszli całkowicie z tego świata – powiedział w kazaniu ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

PART 1667755799085

Podczas XII Zaduszek Strażackich Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. mgr Roman Bagiński, kapelan straży pożarnych w powiecie płockim, ekonom diecezji płockiej. Kazanie wygłosił ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku.

- Początek listopada kojarzy nam się z przemijaniem: przypomina o tym nie tylko zamierająca przyroda, ale także nasze listopadowe odwiedziny na cmentarzu. Stajemy przy grobach naszych bliskich ze świadomością, że zobaczyli już świat po drugiej stronie, że stanęli przed Bogiem i poznali jego piękno, miłość, dobroć i pokój. Przychodząc na cmentarz wchodzimy w przestrzeń, gdzie „niebo łączy się z ziemią”, bo są tam ci, którzy już niebo poznali - powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że podczas XII Zaduszek Strażackich wspomina się tych, którzy nieśli pomoc, a których ziemska wędrówka dobiegła końca. Wspiera się ich modlitwą wierząc, że żyją po drugiej stronie. Nie zapomniano o nich, nie odeszli całkowicie z tego świata.

- Św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” snując rozważania o przemijaniu i odchodzeniu napisał, że „przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa”. Trwają i zmarli strażacy, trwa to co w nich niezniszczalne, trwa też to, co niezniszczalnego zostawili po sobie: odcisnęli piętno swojego życia w sercach najbliższych, w sercach tych, którzy ich znali, odcisnęli piętno dobra w życiu tych wszystkich, którym pomogli. Pamiętamy o i my o nich i za nich się modlimy – zaakcentował ks. dr Marcin Sadowski.

XII Zaduszki Strażackie odbyły się z inicjatywy ks. kan. dr Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego kapelana straży pożarnych: - Na „zaduszki” patrzy się potrójnie: dziękujemy Panu Bogu za zbawionych, pomagamy duszom cierpiącym w czyśćcu i przez refleksje, zadumę i sakrament sami przygotowujemy do spotkania z Bogiem, będąc powołanymi do świętości – powiedział duszpasterz.

Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolinie. Mszę św. poprzedził koncert zespołu H7 z parafii Gąbin.

W spotkaniu modlitewnym uczestniczyli m.in. starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, st. bryg. Jacek Starczewski, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Hilary Januszczyk, prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Płocku, przedstawiciele straży zakładowej płockich firm PERN i Orlen SA.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę