X przegląd etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli - Niezwykli”

Etiudy przygotowane przez parafię pw. Świętego Krzyża w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zajęły pierwsze miejsca w X przeglądzie etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli - Niezwykli”, który odbył się 20 października br. w Książnicy Płockiej. Współorganizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Zwykli niezwykli 2022
plock.gosc.pl

W tegorocznej edycji przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” w Mediatece eMka (części Książnicy Płockiej) zaprezentowało się 8 zespołów, w których było 71 uczestników. Nad grupami czuwało 14 opiekunów.

Uczestnicy zaprezentowali krótkie, 10-minutowe etiudy teatralne, poświęcone wybranym przez siebie postaciom świętych i błogosławionych. Był teatr nowoczesny, taniec, gra na instrumentach, śpiew, a przede wszystkim oryginalność, mądre przesłania, nietuzinkowe zaprezentowanie wybranej postaci. Młodzi aktorzy dostarczyli sporo wzruszeń i emocji.

W tym roku organizatorzy sugerowali, aby  zwrócić uwagę uczestników na postacie polskich świętych beatyfikowanych czy kanonizowanych pod koniec XX i na początku XXI wieku, z uwzględnieniem postaci mniej rozpoznawalnych, takich jak na przykład bł. Natalia Tułasiewicz; bł. o. Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Adam Strzałkowski; bł. Stanisław Kostka Starowieyski; bł. ks. Michał Sopoćko; bł. Marianna Biernacka, św. abp Józef Bilczewski; bł. ks. Jan Macha; bł. Maria Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek.

Podczas przeglądu okazało się, że twórcy etiud zdecydowali się opowiedzieć w artystyczny sposób m.in. o św. s. Faustynie Kowalskiej, św. Józefie Moscatim, św. Kindze, bł. m. Róży Czackiej. Przewodniczącym jury był ks. Paweł Sobiecki z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, a członkami: Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku i Agata Sosnowska, kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Książnicy Płockiej.

I nagrodę w kategorii szkół podstawowych otrzymała etiuda „Narzeczona” o bł. Sandrze Sabattini, pokazana przez parafię pw. Świętego Krzyża w Płocku; II nagrodę – etiuda „Błogosławiona Natalia Tułasiewicz” zaprezentowana przez uczniów Samorządowej SzkołyPodstawowej im. Andrzeja Zamojskiego w Bieżuniu; III nagrodę – etiuda „Pewnego razu w niebie”, autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.  

W kategorii szkół ponadpodstawowych I nagrodę przyznano za etiudę „Odpoczniemy w niebie – święty Jan Bosko w kilku teatralnych obrazach” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

 Honorowy patronat nad przeglądem objął ks. biskup Mirosław Milewski.

Podajemy listę wszystkich uczestników przeglądu:  

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach – 10 uczestników

Tytuł etiudy: „Cztery portrety Natalii Tułasiewicz”.

pod kierunkiem:  Anety Gromanowskiej

 

Szkoła Podstawowa w Strzygach-    10 uczestników

Tytuł etiudy: „Błogosławiona Natalia –poetka, patriotka, społeczniczka”.

pod kierunkiem: Marty Owczarek-Boraczyńskiej

 

Zespół Placówek Oświatowych  

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu - 9 uczestników

Tytuł etiudy: Błogosławiona Natalia Tułasiewicz.

pod kierunkiem: Justyny Ludwiczak

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Płocku - 8 osób

Tytuł etiudy: „Narzeczona” opowieść o bł. Sandrze Sabattini.

pod kierunkiem: Adama Łoniewskiego, Anieli Łoniewskiej i ks. Jacka Gołębiowskiego

 

Zespół Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie - 7 osób

Tytuł etiudy: „Módl się i pracuj, a Bóg Ci dopomoże. Święty Izydor”.

pod kierunkiem: Sylwii Maćkiewicz i Marii Manelskiej

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu – 10 osób

Tytuł etiudy: „Odpoczniemy w niebie” – święty  Jan Bosko w kilku teatralnych obrazach.

pod kierunkiem: Marleny Boguckiej i ks. Adama Kowalskiego

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Modlina – 6  uczestników

Tytuł etiudy: „Pewnego razu w niebie – święty Jan Bosko w kilku teatralnych obrazach”

pod kierunkiem: ks. Bogdana Kołodziejskiego

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

Tytuł etiudy:  „Maria Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek”

pod kierunkiem: Anny Kowalskiej, Anny Ejnik i Edyty Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę