Wprowadzenie relikwii św. Wojciecha, biskupa i męczennika do parafii Zagroba

Relikwie św. Wojciecha, biskupa i męczennika, wprowadzone zostały do parafii w Zagrobie, której patronuje święty z X wieku: - Potrzeba serc gorących jak serce św. Wojciecha, aby przekazać wiarę następcom – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. Uroczystość odbyła się w 101. rocznicę konsekracji kościoła przez bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego.

Image1

Relikwie św. Wojciecha wprowadził uroczyście do kościoła parafialnego w Zagrobie biskup płocki Szymon Stułkowski. W homilii powiedział, że wydarzenie to jest okazją do podziękowań Bogu za życie i narodzenie św. Wojciecha, ale też za życie każdego z obecnych. 

Przypomniał, że biskup i męczennik został patronem tego miejsca krótko po swej męczeńskiej śmierci. Zwrócił się do rodziców obecnych w kościele dzieci, aby „przygotowywali dla swoich dzieci drogę do Boga w ich sercach”. 

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył, że trzeba również podziękować Bogu za świątynię parafialną, konsekrowaną 101 lat temu przez bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego: - To tu przychodzili jak do źródła mieszkańcy mazowieckiej ziemi, aby zaczerpnąć wody żywej – samego Jezusa, aby zaczerpnąć wiary, nadziei i miłości. Kontynuujecie piękną tradycję wiary w tym miejscu – zaakcentował duchowny.

Życzył, aby kościół w Zagrobie nigdy nie był pusty, gdy będzie w nim Msza św.; żeby kolejne dzieci, gdy dorosną, wypełniały ławki kościelne; żeby za 100 lat kościół nie zamienił się w supermarket czy kawiarnię, jak dzieje się to w Europie. 

- Potrzeba gorących naszych serc, tak gorących jak serce św. Wojciecha, żebyśmy przekazali wiarę tym, którzy idą po nas, żebyśmy umacniali wiarę, przygotowywali innym drogę do Jezusa, często odnajdywali drogę do tego domu – do domu Bożego, aby tu pić ze źródła miłości Boga – życzył bp Stułkowski. 

Na zakończenie Mszy św. bp Stułkowski zaznaczył też, że w przypadku kultu relikwii, nie chodzi o „kult kości, włosów czy kropelki krwi”, ponieważ są to jedynie zewnętrzne znaki. Chodzi o to, aby one przypominały o świętym patronie, kimś, kto kocha człowieka, kto jest już w niebie. 

Relikwie św. Wojciecha (fragment kości) trafiły do parafii Zagroba z Gniezna, przekazał je przedstawicielom parafii abp Wojciech Polak, Prymas Polski: - Chcieliśmy, aby nasza parafia, jedna z najstarszych parafii w diecezji, miła u siebie relikwie patrona św. Wojciecha. Wiadomo, że pierwszy kościół był w Zagrobie już w XI wieku, a więc modlitwa w tym miejscu trwa od bardzo dawna – zaznaczył ks. Adam Ners, proboszcz parafii. 

Przekazał, że wierni mogą modlić się przy relikwiach św. Wojciecha w kaplicy bocznej (z prawej strony kościoła), nazywaną kaplicą „Początków wiary”, ponieważ znajduje się tam chrzcielnica i paschał. Jest w niej również obraz św. Wojciecha. Każdego 23. dnia miesiąca (23 kwietnia przypada wspomnienie liturgiczne św. Wojciecha) w kościele po Mszy św. odmawiana jest Litania do św. Wojciecha.

W parafii Zagroba są już relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II, a podczas remontu odkryto, że od 100 lat są w niej także relikwie św. Reparaty (III wiek) i św. Klemensa (X wiek).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę