Wprowadzenie relikwii św. Mikołaja do kościoła parafialnego w Niedzborzu

Do parafii w Niedzborzu wprowadzono relikwie jej patrona - św. Mikołaja. Trafiły one do tej wspólnoty staraniem Wandy i Mariana Czapskich. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Prośmy św. Mikołaja, aby w prezencie przynosił nam umiejętność czekania - zwrócił się do wiernych ordynariusz diecezji płockiej.

Odpust Niedzbórz
plock.gosc.pl

Bp Szymon Stułkowski odniósł się do sensu teologicznego Adwentu, który jest cierpliwym oczekiwaniem na Narodzenie Pańskie. Niestety, współcześni nie potrafią czekać, chcieliby docierać do różnych rzeczy „na skróty”.

Opowiedział o pewnym spektaklu w Poznaniu, odnoszącym się do problemu eutanazji. Sceny zostały tak poprowadzone, że gdy po spektaklu zapytano widzów, czy są za eutanazją, to zdecydowana większość to potwierdziła. Nieumiejętność czekania na śmierć, to jeden ze znaków nieumiejętności czekania w ogóle.

Bp Stułkowski stwierdził, że „Adwent jest szkołą czekania”, tak trzeba ten czas wykorzystywać. Adwent, to też czas oczekiwania na wejście do domu Ojca. Są tam wszyscy, którzy odeszli przed nami.

- Chcemy prosić św. Mikołaja, patrona parafii, by w prezencie przynosił nam umiejętność czekania. Ostatecznie czekamy na wieczność, czemu służą sakramenty. W diecezji płockiej czekamy od 950 lat i przekazujemy to doświadczenie dalej – powiedział kaznodzieja.  

W czasie liturgii odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówiono Litanię do św. Mikołaja. Całość zwieńczyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Każdy z uczestników uroczystości otrzymał na pamiątkę obrazek z fotografią odnowionego feretronu z relikwiarzem św. Mikołaja oraz litanią do niego. Wśród uczestników uroczystości byli między innymi przedstawiciele lokalnych władz samorządowych

Relikwie św. Mikołaja zostały przywiezione do Niedzborza z kościoła w Bari we Włoszech, staraniem Wandy i Mariana Czapskich. Państwo Czapscy zajęli się też odnowieniem feretronu z relikwiarzem.  

Po Mszy św. bp Stułkowski poświęcił plebanię po remoncie generalnym. Prace związane z odnowieniem zabytkowej plebanii (1886 r.) trwały 1,5 roku. Głównym wykonawcą prac była firma Budomur z Pułtuska.  

Jak przekazał proboszcz ks. Zbigniew Olszewski, parafia pozyskała na ten cel środki zewnętrzne. Przekazały je: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Fundusz Kościelny).

Parafia pw. św. Mikołaja w Niedzborzu została erygowana 9 września 1502 roku przez bp. Wincentego Przerębskiego herbu Nowina, z fundacji Mikołaja i Tomasza Bartnickich. Obecny kościół parafialny pw. św. Mikołaja (murowany, neogotycki, z wieżą) został konsekrowany 8 września 1886 roku przez sufragana płockiego Henryka Piotra Kossowskiego herbu Dołęga. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Zdjęcia z krzyża i figurami Matki Bożej Niepokalanej i św. Józefa. Na terenie parafii znajduje się także kościół filialny pw. Świętego Krzyża w Drogiszce i kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czarnocinie. Od 2020 roku proboszczem parafii Niedzbórz jest ks. Zbigniew Olszewski.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę