Wprowadzenie relikwii św. Józefa Moscatiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Do parafii Dobrzyń nad Wisłą uroczyście wprowadzono relikwie św. Józefa Moscatiego (1880-1927): - On wiedział, że nie trzeba się bać tego, co zabija ciało. Bał się tego, co mogło uśmiercić duszę - powiedział podczas Mszy św. bp Piotr Libera. Relikwie świętego lekarza trafiły do nadwiślańskiej parafii staraniem proboszcza ks. dr. Artura Janickiego.

354223848 271233232169084 845632961082463988 N

Bp Piotr Libera w homilii przypomniał, że św. Józef Moscati przybył do Dobrzynia nad Wisłą z gorącej, żyjącej w cieniu wulkanu Wezuwiusz krainy Neapolitańczyków. Jego relikwie dotarły do żyjących na ziemi dobrzyńskiej, której dziejami niejednokrotnie wstrząsały niepokoje, gwałtowne erupcje, tak charakterystyczne dla krain pogranicza, „Neapolitańczyk może się zatem czuć jak u siebie”.

Duchowny przybliżył życiorys świętego, który pochodził z bardzo licznej rodziny. Po ukończeniu studiów z medycyny w 1903 roku rozpoczął pracę w szpitalu. Był bardzo utalentowany i szybko zdobywał kolejne lekarskie specjalizacje. Jednak na pierwszym miejscu stawiał swoje życie wewnętrzne, wierzył w pomoc Chrystusa Boskiego Lekarza: codziennie uczestniczył w Mszy świętej, posługę chorym traktował jako misję powierzoną mu od Boga, najuboższych leczył za darmo.

- Doktor Moscati nie unikał wyzwań. Stawał na pierwszej linii frontu walki z najgroźniejszymi chorobami, w tym z zakaźnymi. W czasie I wojny światowej przywrócił zdrowie ponad 3 tysiącom włoskich żołnierzy. Był skutecznym praktykiem i jednocześnie wybitnym badaczem. W czasach, w których we Włoszech było „w modzie” nie przyznawać się publicznie do wiary, doktor Giuseppe wieszał w swoim gabinecie i na szpitalnych salach krzyże – przypomniał hierarcha.

Józef Moscati zmarł nagle 12 kwietnia 1927 roku. Wkrótce jego doczesne szczątki zostały przeniesione do najbardziej lubianego przez niego kościoła Gesu’ Nuovo w Neapolu. Znajduje się w tej świątyni sławna rzeźba Chrystusa złożonego do grobu. To przy tym wizerunku „bezsilnego”, martwego Jezusa uczył się doktor Moscati jak pomagać nieuleczalnie chorym pacjentom nie tracąc nigdy nadziei.

Kaznodzieja dodał, że Moscati wiedział, iż pokój i ratunek dla serca zranionego bólem, ukojenie w cierpieniu fizycznym i duchowym – znajduje się przy krzyżu Chrystusa, przy Jezusie „nowym Adamie”, przy Sercu Zbawiciela.

- Dottor Giuseppe odkrył tajemnicę Królestwa Bożego, tę tajemnicę szeptaną do uszu, i nie wahał się głosić jej na dachach. On wiedział, że nie trzeba się bać tego, co zabija ciało. Bał się tego, co mogło uśmiercić duszę, dlatego gotowy był spotkać się z Panem, którego codziennie przyjmował w Komunii świętej – zaakcentował bp Libera.

Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Józefa Moscatiego do kościoła parafii pw. św. Józefa Moscatiego przygotowała grupa parafian. Wspólnie zadbali o materiały informacyjne, pomocne w propagowaniu kultu tego świętego. Powstał też obraz Józefa Moscatiego, namalowany specjalnie dla parafii w Dobrzyniu nad Wisłą oraz strona internetowa poświęcona „lekarzowi ubogich”.

Ponadto odbył się wykład poświęcony Neapolowi oraz świętemu lekarzowi. We współpracy z miejscową szkołą powstał projekt figurki świętego, umożliwiający jej wydruk na drukarce 3D, jako element budowania znajomości postaci Moscatiego wśród uczniów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę