Wojsko Gedeona „budzi” i kształtuje młodych

Po intensywnych wakacjach (rekolekcje w Beskidach, kajaki, spotkanie Chwała MU) odbyły się formacyjne „Rekolekcje z Mojżeszem” jako pierwszy element całorocznego planu rozwoju młodych skupionych w Wojsku Gedeona. Co wydarzy się jeszcze?  

E67CD5D5 87D8 4443 A368 1306570E1A6B
plock.gosc.pl

W pierwszy weekend września br. w Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie kilkadziesiąt młodych osób uczestniczyło w „Rekolekcjach z Mojżeszem” prowadzonych przez ks. Pawła Sobieckiego, pracownika Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Istotą rekolekcji było głębsze spojrzenie na Dekalog, który nie jest tylko zestawem zakazów, ale darem wolności dla człowieka.

Młodzież skorzystała z sakramentu pokuty i Eucharystii. Uczestniczyła w grupkach dzielenia i wieczorach pogodnych. Dopełnieniem rekolekcji stało się uwielbienie w parafii Gradzanowo, które przypominało trochę wędrówkę i wejście do Ziemi Obiecanej. Rekolekcje stały się dobrym sposobem rozpoczęcia nowego roku szkolnego i formacyjnego. Młodzieży towarzyszyli kapłani i klerycy.

Niebawem rozpocznie się kilka tur rekolekcji „Revolution of Love”, które są propozycją dla młodych osób (zwłaszcza kandydatów do bierzmowania), aby w atmosferze wspólnoty ze swymi rówieśnikami, doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem żyjącym i kochającym ich, a następnie w całkowitej wolności poddali Mu swoje życie jako jedynemu Panu. Każdego roku prawdy wiary rozważa w ramach „Revolution of Love” kilkaset młodych osób.

Ta forma rekolekcji ewangelizacyjnych to zazwyczaj pierwszy moment ożywienia wiary, po którym zaczyna się pogłębianie i pielęgnowanie jej. W jaki sposób? Wiele osób co tydzień uczestniczy w spotkaniach formacyjnych (np. w Ciechanowie, Płocku czy Nasielsku). Inni nie mogą doczekać się comiesięcznej Mszy „Wake up” o niebywałym klimacie (w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w „fatimskiej” w Ciechanowie), która jest pewnego rodzaju przedłużeniem cyklicznych spotkań dla młodych „Wake up”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 października br. w hali „Mazovia” w Ciechanowie.

Tak jak na poprzednich spotkaniach będzie można wysłuchać inspirujących świadectw młodych ludzi - Magdaleny Czech - Finalistki Miss Polonia i Jakuba Kaprala - młodego lidera wspólnoty z Poznania. Dodatkowo młodzi będą mogli uczestniczyć w ciekawych warsztatach prowadzonych przez młodzież i ks. Marcina Pasia - organizatora największego w Polsce spotkania dla młodych „Festiwal Życia”.

Centralnym punktem będzie Eucharystia, której przewodniczył będzie ks. biskup Mirosław Milewski. Nie zabraknie czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, modlitwę wstawienniczą i koncert zespołu hip-hopowego „Muode Koty”. Podczas spotkania - dzięki współpracy z Punktem Konsultacyjnym „Metanoia” w Ciechanowie - dyżur będzie pełniło czterech psychologów - młodzież będzie mogła wykorzystać 20 godzin na rozmowę o swoim życiu. Warto dodać, że 11 listopada br. przy współpracy z „Metanoią” odbędzie się spotkanie integracyjno-formacyjne z s. Katarzyną Besiekierską na temat profilaktyki przemocy seksualnej dzieci i młodzieży.

W kolejnych miesiącach młodzież otrzyma propozycje kolejnych rekolekcji, konferencji „Starter liderzy”, wspólnego „Sylwestra”, wyjazdu na narty. Każda z tych inicjatyw jest propozycją głębszego przeżywania wiary w oparciu o podstawową zasadę obowiązującą w Wojsku Gedeona - „Kochaj i walcz” - którą stara się kierować młodzież, jak również dwie pozostałe „gałęzie” wspólnoty - małżeństwa i kapłani.

„Zmieniło się moje myślenie oraz patrzenie na różne sytuacje i okoliczności życia, a przede wszystkim to, że w Bogu widzę Tatę” - wyznaje jedna z osób od kilku lat formująca się w Wojsku. To jednocześnie słowa, które może powiedzieć niemalże każdy, kto choć raz skorzystał z opisanych propozycji dla młodzieży naszej diecezji.

Zapraszamy na te wydarzenia oraz do mediów społecznościowych.

 

Duszpasterze Wojska Gedeona

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę