Wigilia i paczki od Caritas

W Płocku po raz kolejny w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia br. odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem mieszkańców Noclegowni dla Mężczyzn, prowadzonej przez Caritas Diecezji Płockiej. W spotkaniu będzie uczestniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Poza tym Caritas wydaje paczki żywnościowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Happy Birthday 6904620 640

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54, prowadzona przez Caritas Diecezji Płockiej, od lat jest stałym miejscem pomocy dla tych osób. Może w niej nocować około 50 mężczyzn. Placówka zapewnia wyżywienie i schronienie dla osób nieposiadających mieszkania z różnych przyczyn losowych. 

Mieszkańcy, to osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezdomni korzystający z tego typu pomocy mają zapewnione miejsce noclegowe, a także odzież i środki czystości. Warunkiem pobytu jest trzeźwość, osoby uzależnione od alkoholu są kierowane do zakładów odwykowych.

W Wigilię Bożego Narodzenia bezdomni mężczyźni przełamią się opłatkiem z bp. Mirosławem Milewskim, dyrektorem Caritas ks. kan. Szczepanem Bugajem, pracownikami Caritas i ze sobą wzajemnie. 

Spotkanie rozpocznie się 24 grudnia w lokalu Caritas przy ul. Sienkiewicza 54. Podopieczni Caritas dostaną także paczki świąteczne. Od 23 grudnia Caritas płocka wydaje także paczki żywnościowe mieszkańcom miasta, którzy mają trudną sytuację materialną. Dla wielu z nich będzie to jedyna, podarowana na Boże Narodzenie paczka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę