„Wieczór Królewski” w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa Szymona Stułkowskiego został zainaugurowany „Wieczór Królewski” – spotkanie świąteczne członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, a zarazem przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (5 stycznia 2024 r.). W programie znalazł się również występ artystyczny i tradycyjne wspólne kolędowanie.

Img 20240105 Wa0003

Doroczne spotkanie członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego to tradycja sięgająca kilkunastu lat. Po raz kolejny odbyło się ono w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa dr. Szymona Stułkowskiego, który wygłosił również homilię. W koncelebrze z biskupem płockim Eucharystię sprawowali: ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, wicerektor oraz ks. dr Grzegorz Kaczorowski, asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej. Oprawę liturgiczną Mszy św. zapewnili alumni WSD.

Podczas Mszy św. biskup podarował zgromadzonym dwa obrazki z pasterskim błogosławieństwem, które przedstawiały poświęcone tematowi Bożego Narodzenia fragmenty polichromii katedry płockiej, wykonanej w latach 1904-1916 przez Władysława Drapiewskiego, jednego z najbardziej znanych w Polsce twórców sakralnego malarstwa ściennego. Tematem przewodnim homilii była interpretacja teologicznego znaczenia zaprezentowanych dzieł malarskich.

W centrum pierwszego z fresków, który przedstawia żłóbek, Drapiewski usytuował Dzieciątko Jezus. Bijące od niego światło zatacza coraz dalsze kręgi. Najbardziej oświetlona jest postać Maryi, ale łatwo zauważyć, jak promieniuje na wszystkie strony. To światło skupia nasz wzrok, odbija się na twarzach pastuszków. Jeden z nich wyciąga rękę, jakby chciał się nim ogrzać. U stóp Jezuska śpi baranek, co przywodzi na myśl słowa Jana Chrzciciela, który wskazując Chrystusa mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”.

Interpretując drugi fresk, w którym widzimy trzech Mędrców ze Wschodu, składających pokłon Jezuskowi, hierarcha podkreślił, że na nim również bardzo ważną rolę odgrywa bijące od małego Jezuska światło, które symbolizuje objawienie światu Jego boskiej natury. To przesłanie skierowane jest zarówno do ludzi, którym już została objawiona boskość Jezusa, jak również do tych, którzy czekają na Dobrą Nowinę.

Bezpośrednio po Mszy św. w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku odbyło się spotkanie świąteczne sympatyków i członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, podczas którego zebrani mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu scholi dziecięco-młodzieżowej, działającej przy parafii pw. św. Floriana w Radzanowie. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym, wspólnym kolędowaniem.

Ewa Kozłowska-Głębowicz