W Sońsku odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych

W Sońsku koło Ciechanowa odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych (12 stycznia 2022 r.). W tym roku dzieci zbierały środki dla rówieśników w Azji Środkowej: - Misjonarz sercem obejmuje cały świat - powiedział biskup płocki Piotr Libera. Gościem spotkania była s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Połączono się także on-line z misjonarzami w Brazylii. 

Kolędnicy
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera podczas Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w Sońsku podziękował za to, że w akcję włączyły się całe rodziny. Był też wdzięczny za zaangażowanie księży, sióstr zakonnych, katechetów i innych osób, dzięki którym kolędowanie misyjne było w tym roku możliwe.

- Misyjne kolędowanie pozwala nam przeżyć jedną z najbardziej podstawowych prawd o samej istocie wspólnoty Kościoła. Jan Paweł II - wielki Papież, misjonarz, uczył nas, że wspólnota uczniów Jezusa jest z natury misyjna. Każdy od chwili chrztu jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. Niezależnie od tego, co w życiu robimy, tam, gdzie jesteśmy, jesteśmy misjonarzami - podkreślił bp Libera.

Biskup odwołał się do Dekalogu Małego Misjonarza. Napisano w nim, że prawdziwy uczeń Jezusa nie tylko mówi o miłości Boga, ale nią żyje. To zadanie dla wszystkich misjonarzy, zgodnie z nim powinno się układać codzienność. „Misjonarz sercem obejmuje cały świat”, dlatego w tym roku pomaga dzieciom w krajach w Azji na pograniczu z Europą: w Uzbekistanie, Kirgistanie, Kazachstanie, gdzie ostatnio pojawiła się groźba wojny. Te dzieci potrzebują modlitwy i wsparcia.

Poprosił, aby być jak młody prorok Samuel, który potrafił pośród nocy odpowiedzieć na głos wzywającego Pana. Potrzeba do tego czujnego serca, pokory, słuchania. Trzeba wędrować do Pana Jezusa ze swoimi chorobami i słabościami.

On wie, jakie „gorączki” rozpalają głowy, jaki „paraliż” unieruchamia serca, jakie „złe duchy” krążą wokół, biorąc w niewolę. Niczym dobry lekarz nie cofa się przed ludzką słabością i chorobą. Wystarczy Jego dotknięcie, Jego słowo i wiara, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

W czasie Mszy św. odbyło się posłanie delegacji na Misyjny Synod Dzieci, który odbędzie się 17 września w Warszawie. Diecezję płocką będą reprezentować dzieci z Gralewa i Niedzborza. 

Poza tym połączono się przez Internet z misjonarzami w Brazylii: ks. Markiem Figurskim i ks. Wiesławem Morawskim, którzy pochodzą z diecezji płockiej i od wielu lat pracują na misjach w Ameryce Południowej. Parafia Sońsk jest rodzinną parafią ks. Wiesława Morawskiego. 

Po Mszy św. w kościele parafialnym barwny korowód ze Świętą Rodziną, w tym Maryją jadącą na osiołku, przeszedł do pobliskiej Szkoły Podstawowej. W szkole uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację misyjną o różnych miejscach kultu religijnego na świecie (Fatima, Częstochowa, Guadalupe i inne), przygotował ją ks. wikariusz Wojciech Nikodymczuk. Natomiast s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci opowiedziała o Misyjnym Synodzie Dzieci i przedstawiła jego symbole (logo, hymn). 

Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych zorganizował ks. Bogdan Zalewski, referent ds. misji w diecezji płockiej, który przez 15 lat był misjonarzem a Wenezueli, a obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu. W spotkaniu wzięły udział tylko delegacje z parafii, około stu dzieci z: Sońska, Gąsocina, Łopacina, Gralewa, Niedzborza. W tym roku dzieci zbierały pieniądze dla rówieśników żyjących w Azji Środkowej.  

Gospodarzem spotkania był ks. kan. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, który jak co roku przygotował „żywą” szopkę Bożonarodzeniową z różnymi zwierzętami.

Po raz pierwszy Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych odbyło się poza Płockiem. W ubiegłym roku wydarzenie zorganizowano on-line.    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę