W Sierpcu w święto św. Łukasza modlono się w intencji Służby Zdrowia

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu 18 października br. odbyły się diecezjalne obchody ku czci św. Łukasza – patrona Służby Zdrowia. Mszy św. z udziałem jej przedstawicieli i kapelanów przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Każdy człowiek, chory czy grzesznik, na swoją godność – podkreślił biskup płocki.

Lekarz Chorzy

Bp Szymon Stułkowski w homilii zauważył, że w Ewangelii według św. Łukasza widać, iż jej autor zwracał uwagę na ludzką cielesność. Pozostawił wiele szczegółów opowiadających o wcieleniu Syna Bożego, a także z wrażliwością pokazał Boga, który pochyla się nad cierpiącym człowiekiem. Łukasz jest „ewangelistą miłosierdzia, bo pochylanie się Boga nad zranionym człowiekiem, to miłosierdzie”.

Duchowny doszedł do wniosku, że tym, co łączy Służbę Zdrowia i duchownych w działaniu na rzecz chorego jest to, iż szanują jego godność: - Kapłan w spotkaniu z człowiekiem chorym, doświadczonym grzechem, musi odróżnić grzech od osoby. Nie może zapomnieć, że człowiek, który wdepnął nawet w największe bagno grzechu - ma swoją godność. Trzeba bowiem pamiętać, że Jezus przyszedł pokonać grzech, żeby ratować grzesznika – powiedział bp Stułkowski.

Dodał, że w posłudze Służby Zdrowia też ma miejsce coś podobnego - jest odróżnienie choroby od osoby, szacunek dla chorego człowieka, który ma swoją godność. To podkreśla człowieczeństwo. Człowiek ma godność, ponieważ jest „koroną stworzenia”, ale także z racji chrztu św. – od tego momentu jest świątynią Bożego Ducha, żyje w nim Bóg.

Mszę św. w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu poprzedził różaniec w intencji Służby Zdrowia; poprowadził go ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia.

W diecezjalnym spotkaniu z okazji święta Służby Zdrowia wzięli udział pracownicy szpitali, przychodni zdrowia, Domów Pomocy Społecznej i innych ośrodków leczniczych z diecezji płockiej, wraz ze swoimi kapelanami. Oprawę liturgiczną zapewnili pracownicy Szpitala w Sierpcu.

Organizatorami spotkania byli: ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, ks. kan. Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę