W Ratowie odbyły się rekolekcje biblijne o św. Józefie z Księgi Rodzaju

„A Pan był z Józefem” – pod takim hasłem w sanktuarium w Ratowie w dniach 21-23 października br. rekolekcje, które poprowadził franciszkanin, o. dr Ryszard Wróbel OFM Conv., biblista a także pomysłodawca i redaktor strony www.strefywiary.pl.

2764A238 4BCA 4C7E 8A12 B6ED907F9FCE

Tematem przewodnim rekolekcji była analiza opowieści o Józefie opisanej w Księgi Rodzaju (Rdz. 37-50). Uczestnicy słuchali konferencji głoszonych Ojca rekolekcjonistę, pracowali nad tekstem biblijnym w grupach w formie warsztatowej, a także zastanawiali się nad przesłaniem tekstu w kontekście ich osobistego wzrastania do wiary, braterstwa i miłości Boga oraz drugiego człowieka.

W ramach rekolekcji obyły się również ćwiczenia formacyjne na świeżym powietrzu, których celem było poznawanie tajników franciszkańskiej radości życia poprzez udział w zajęciach pt. „Koń - najlepszy przyjaciel człowieka”, prowadzonych przez rektora ratowskiego sanktuarium a jednocześnie instruktora jazdy konnej i hipoterapeutę, ks. kan. Bogdana Pawłowskiego.

- Doświadczenia Józefa są opowieścią o wzrastaniu do braterstwa a także o tym, że Pan Bóg towarzyszy człowiekowi w najtrudniejszych chwilach jego życia, prowadząc go ku dojrzewaniu wewnętrznemu. Dlatego też zaproponowałem ten temat właśnie teraz, w czasach niepokoju, narastających konfliktów, czasach, w którym coraz trudniej ludziom ze sobą rozmawiać - wskazał rekolekcjonista, ojciec Ryszard Wróbel.

- Rekolekcje biblijne, od kilku lat cyklicznie organizowane w sanktuarium, nie tylko pozwalają na lepsze zrozumienie Pisma Świętego, ale również pokazują, że w odnajdziemy w Nim odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania. W formule przyjętej przez sanktuarium zgłębianiu tekstów biblijnych towarzyszą również ćwiczenia formacyjne na świeżym powietrzu, które pomagają uczestnikom oczyścić umysł, a także otworzyć się na piękno natury, dzięki naszym przyjacielskim koniom - podkreślił ks. kan. Bogdan Pawłowski.

W rekolekcjach udział wzięli uczestnicy z diecezji płockiej, w tym członkowie Bractwa św. Antoniego oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, a także pątnicy z diecezji warszawsko-praskiej i włocławskiej,

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę