W Płocku trwa Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych

W Płocku trwa Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych. Biorą w niej udział dyrektorzy odpowiedzialni za PDM w diecezjach w Polsce. Mszy św. na rozpoczęcie spotkania przewodniczył ks. biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski: - Kościół nigdy nie ustaje w głoszeniu Ewangelii ludziom i narodom – powiedział 29 stycznia br. w katedrze płockiej.

Misjonarze Płock

Spotkanie w Płocku rozpoczęło się Mszą św. z nieszporami w bazylice katedralnej płockiej. Biskup płocki Szymon Stułkowski, gospodarz miejsca, na wstępie Mszy św. zaznaczył, że wspólna modlitwa odbywa się w miejscu, w którym niemal 950 lat wcześniej rozpoczął się Kościół – diecezja płocka w roku 2025 obchodzić będzie rocznicę powstania.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski, biskup kielecki, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP: - Misje są sprawą wiary, a wiara umacnia się, gdy jest przekazywana – przypomniał hierarcha.

Zaznaczył, że duch misyjny jest obecny w Kościele płockim od dawna, za sprawą błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej w obozie w Działdowie. Pełniąc swoje funkcje w diecezji byli odpowiedzialni za animację misyjną w Związku Misyjnym.

Kaznodzieja przypomniał misyjne orędzie papieża Franciszka z 2023 roku o tym, że misje „ad gentes” (do narodów) są wciąż aktualne: - „Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo, nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękny horyzont, ofiaruje upragnioną ucztę. Nawrócenie misyjne pozostaje głównym celem, jaki musimy sobie postawić jako jednostki i jako wspólnota, ponieważ działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła”.

Bp Piotrowski podkreślił, że misjonarze z Polski głoszą Ewangelię w 99 krajach świata. Aby Kościół był „żywym Kościołem”, musi być w nim głoszone słowo Boże i dawane świadectwo wiary. Zauważył, że posłanie misyjne, to „posłanie do świata”, ono nie jest idealne, zależy od wielu czynników (społecznych, kulturowych, historycznych).

Zdaniem kaznodziei, powroty do misji są potrzebne w życiu każdego chrześcijanina i kapłana: - Kapłan XXI wieku ma ogrom spraw do wyboru, ale musi wybrać to, co najważniejsze. Kościół domaga się miłości do swego Mistrza Chrystusa. Nikt nie może być prawdziwym pasterzem, bez miłości do prawdziwego Pasterza. Misja ta ma swoje źródło w Bogu – podkreślił biskup kielecki.

Zaakcentował, że Kościół nigdy nie ustaje w głoszeniu Ewangelii ludziom i narodom, które żyją w różnych kulturach, mają różne obyczaje i funkcjonują w różnych środowiskach.

W spotkaniu Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Płocku uczestniczą między innymi księża odpowiedzialni za misje w swoich diecezjach. Obecny jest ks. kan. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Wydarzenie koordynuje ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji w diecezji płockiej, który przez 15 lat był misjonarzem w Wenezueli (2001-2016), a obecnie jest proboszczem parafii Rokicie.

Spotkanie w Płocku odbywa się w dniach 29-31 stycznia. W programie znajduje się m.in. spotkanie z przewodniczącym Komisji Misyjnej KEP bp. Janem Piotrowskim, wykład o zaangażowaniu płockich Biskupów Męczenników w animację misyjną Kościoła w Polsce przed II wojną światową, zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego, wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej, podsumowanie rocznej działalności PDM.

Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych odbywa się raz w roku. Jest to spotkanie, podczas którego ma miejsce podsumowanie działalności PDM oraz zaplanowanie nowych przedsięwzięć. W obradach biorą udział dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych oraz przedstawiciele dyrekcji krajowej PDM.