W Płocku rusza Akademia Wiary – 8 lutego 2023 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wiary: - To spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę – zapowiada dr Witold Wybult, prezes stowarzyszenia. Tematem pierwszej prelekcji 8 lutego br. będzie piękno liturgii.

Books G76b5eb942 640

Akademii Wiary jest inicjatywą Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Spotkania będą odbywać się pod patronatem wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.

- Do utworzenia Akademii Wiary zainspirowały nas wskazania 43. Synodu Diecezji Płockiej, zachęcającego do utworzenia podobnej akademii. W ramach naszej akademii będziemy organizować spotkania otwarte dla wszystkich chętnych osób, które zechcą pogłębić swoją wiedzę religijną, wiedzę o Kościele, stać się świadkiem wiary - zapowiedział dr Witold Wybult, prezes diecezjalnego stowarzyszenia.

Płockiej Akademii Wiary nadano imię bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), biskupa płockiego w latach 1908-1941, liturgisty, historyka, autora prac z zakresu komparatystyki kościelnej (literaturoznawstwo porównawcze), autora monumentalnej monografii Płocka. Duchowny został zamęczony przez Niemców w utajonym ośrodku zagłady KL Soldau - Działdowo (wraz z sufraganem bp. Leonem Wetmańskim); w 1999 roku beatyfikował go papież Jan Paweł II.

- Arcybiskupowi Nowowiejskiemu przyświecała idea formowania ludzi świeckich i duchownych. Powołał Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Płocku i Katolicki Uniwersytet Ludowy w Proboszczewicach. Błogosławiony ten został patronem duchowym Akademii Wiary – zaznaczył dr Witold Wybult.

Pierwszy wykład w ramach Akademii Wiary odbędzie się 8 lutego o godz. 18.30 w sali przy kościele parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku. O tym, dlaczego liturgia powinna być piękna, powie ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”, wykładowca w płockim seminarium.

Kolejne wykłady dotyczyć będą zagadnień związanych z Funduszem Kościelnym, odpustów w Kościele oraz katolickiego rozumienia wojny i pokoju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę