W Płocku działa Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny

W Płocku przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (na „Górkach”) działa Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny. Przygotowuje on osoby dorosłe (po 18 roku życia), które do tej pory nie przyjęły sakramentu chrztu św., do jego przyjęcia.

Bez Tytu U (420 X 290 Mm) (Plaka T Dwustronny (A3, Orientacja Pionowa)) (2) Page 0001

Bp Szymon Stułkowski w dekrecie powołującym Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny zaznaczył, że kieruje się „troską o odpowiednie przygotowanie osób dorosłych do otrzymania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii, mając na uwadze numer 8 «Instrukcji o katechumenacie i ponownym katechumenacie dorosłych» zawartej w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej”.

Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny (wyraz katechumenat pochodzi z łac. catechumenatus - nauczany, instruowany) został powołany do istnienia przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (ul. Kościuszki 16), prowadzonej przez ojców klaretynów. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie ośrodka jest o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii. 

Celem działalności ośrodka jest przygotowanie katechumenów do sakramentów: chrztu św., bierzmowania i Eucharystii.  Przyjęcie chrztu św. w imię Trójcy Świętej jest formalnym włączeniem do wspólnoty Kościoła katolickiego.  

Katechumeni w czasie formacji (a więc stawania się chrześcijaninem) poznają podstawowe prawdy wiary, Pismo św., uczą się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznają wspólnotę Kościoła. Prowadzeni są do osobistego nawrócenia i przemiany moralnej życia.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu św. najczęściej trwa około roku. Na zakończenie formacji, w Wigilię Paschalną, osoby te przyjmą uroczyście sakrament chrztu św., bierzmowania i Eucharystii. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej zostaną im udzielone w katedrze płockiej przez biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. 

- Wiele  osób postanawia przyjąć chrzest św. w Kościele katolickim będąc już dorosłymi. Jest to najczęściej dojrzała i przemyślana decyzja. Czas formacji przed przyjęciem chrztu św., to katechumenat. Okres ten rozpoczyna się na początku Adwentu, a kończy chrztem św. w Wigilię Paschalną. Mamy nadzieję, że także w diecezji płockiej będziemy mogli spotkać osoby dorosłe, które będą chciały dołączyć do wspólnoty Kościoła – mówi o. Marcin Kowalewski CMF, odpowiedzialny za Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny w Płocku. 

Osoby zainteresowane – dorośli po 18 roku życia, pochodzący z terenu diecezji płockiej, mogą zgłaszać się do bezpośrednio do Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego: mcovalcmf@gmail.com, tel. 506-297-699 lub za pośrednictwem swoich proboszczów. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę