W parafii w Płocku-Imielnicy uczczono 100. rocznicę urodzin św. Joanny Beretty Molli

- Święta Joanna Beretta Molla w heroiczny sposób wcieliła we własne życie zdrową naukę, wypływającą z wiary - powiedział ks. dr Wojciech Kućko w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Parafia, w której znajdują się relikwie świętej i która jest miejscem jej kultu, 2 października br. uczciła 100. rocznicę jej urodzin.

IMG 4772

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy od wielu lat jest żywym miejscem kultu świętej. Uczczono w niej 100. rocznicę jej urodzin, a także 60. rocznicę śmierci. Wszystkie Msze św. niedzielne były poświęcone patronce małżeństw i rodzin.

Kazania na wszystkich Mszach głosił ks. dr Wojciech Kućko. Stwierdził, że obecne czasy wydają się być okresem szczególnego zamętu w życiu społecznym i politycznym, ale też w życiu Kościoła. W podobnej rzeczywistości i z podobnymi problemami, choć może na mniejszą skalę, zmagał się także św. Tymoteusz, do którego jego mistrz św. Paweł skierował słowo wsparcia i pewną receptę na paraliżujący zamęt. Polecił mu, by trzymał się zdrowych zasad wiary i doktryny, którą otrzymał.

- Każdy z nas dostał skarb wiary, dzięki swoim przodkom, rodzicom, dziadkom, a także dzięki świadectwu ludzi świętych. Św. Joanna Beretta Molla, żona, matka i lekarka potrafiła tę zdrową naukę nie tylko przekazać swoim dzieciom, ale przede wszystkim w heroiczny sposób wcielić we własne życie. Nie musiała decydować się na urodzenie córki, bo nie ma przymusu do heroizmu. Jednak w perspektywie wiary człowiek jest zdolny do szczególnego poświęcenia nawet własnego życia dla większych wartości - głosił dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i wykładowca akademicki.

Podkreślił, że święta ta może być dobrym przykładem w dwóch rzeczywistościach, po pierwsze wobec coraz mniejszej liczby zawieranych w Polsce małżeństw, przede wszystkim katolickich (nie tylko cywilnych), jej życie jest świadectwem, że taka droga życiowa jest „pięknym planem Pana Boga dla młodego człowieka”.

- Poza tym w Polsce zmagamy się z ogromnym kryzysem demograficznym, coraz więcej par małżeńskich dotkniętych jest tragedią poronień, problemem niepłodności czy bezpłodności. Mamy wiele świadectw skutecznego wstawiennictwa św. Joanny Beretty Molli także w tych sprawach przy jej relikwiach w parafii w Płocku Imielnicy - zaznaczył teolog moralista.

Wierni na zakończenie Mszy św. uczcili relikwie św. Joanny Beretty Molli. Otrzymali również foldery z tekstem autorstwa świętej pt. „Hymn na cześć uśmiechu”. Foldery te zostały również przekazane do wszystkich parafii diecezji płockiej.

Relikwie św. Joanny Beretty Molli znajdują się w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy od roku 2005, z inicjatywy jej proboszcza ks. kan. Ryszarda Paradowskiego. Sprowadzono je rok po kanonizacji, a także ufundowano ołtarz z obrazem świętej. W parafii w każdą niedzielę o godz. 18.30 odmawiana jest nowenna przez jej wstawiennictwo, z udziałem małżeństw i rodzin oczekujących potomstwa. W kwietniu organizowana jest doroczna pielgrzymka małżeństw i rodzin z płockiej „Stanisławówki” do relikwii świętej w parafii w Płocku-Imielnicy.

W diecezji płockiej relikwie św. Joanny Beretty Molli znajdują się jeszcze w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę