W Gójsku uczczono 120. rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła

- Jezus chce ciągle przychodzić do naszych serc - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Gójsk (10 grudnia 2023 r.). Przewodniczył tam Mszy św. w 120. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia fundamentów pod pierwszy w diecezji płockiej kościół, noszący wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany staraniem ks. Walentego Załuskiego, mimo licznych trudności.

Gójsk, Parafia Pw. Św. Mikołaja

W parafii Gójsk obchodzono jubileusz 120. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia fundamentów pod pierwszy w diecezji płockiej kościół noszący wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dokonał tego Jerzy hr. Szembek, biskup płocki w latach 1901-1903.

120 lat później Mszy św. jubileuszowej w świątyni gójskiej przewodniczył bp Szymon Stułkowski. W homilii odwołał się do osoby proroka Adwentu, św. Jana Chrzciciela, który „przygotowywał Jezusowi drogę do ludzkich serc”. To była ważna misja.

Duchowny zauważył, że często słyszy, iż jest „trudny czas dla Kościoła”. Przypomniał, że budowniczy kościoła ks. Walenty Załuski musiał pokonać wiele trudności, także tych, które piętrzyli parafianie.

Bp Stułkowski powiedział również, że trzeba dziękować Jezusowi, że chce ciągle przychodzić do ludzkich serc. Trzeba dziękować też za wszystkich, którzy przygotowali nam drogę do Serca Jezusa, zanieśli do chrztu, byli świadkami wiary: - Przychodzimy, Jezu, do tego kościoła, żeby się rozgrzać Twoją miłością. Mamy zabrać Twoje ciepłe serce i promieniować nim – modlił się biskup.

Biskup płocki poświęcił także tablicę dedykowaną budowniczemu kościoła ks. Walentemu Załuskiemu, który wraz z parafianami podjął trud budowy pierwszej w diecezji płockiej świątyni pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Fundatorem tablicy była parafia.

Ks. mgr Grzegorz Żabik, proboszcz parafii Gójsk podkreślił, że ks. Walenty Załuski, budowniczy kościoła parafialnego, zasłużył na uwiecznienie za „wielkie dzieło”, jakiego dokonał, aby powstało miejsce modlitwy i kultu religijnego. A w zamian „nie było nawet życzliwego słowa”.

Po Mszy św. okolicznościowy koncert dał chór z Wyszkowa. Odbyło się też wręczenie nagród w rodzinnym konkursie plastycznym „Pod wezwaniem Serca Jezusowego - nasz kościół parafialny w Gójsku”. Uczestnicy wykonywali obraz lub makietę kościoła. Nagrody w konkursie ufundował samorząd gminny oraz duszpasterze parafii Gójsk.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, w tym starosta sierpecki Andrzej Cześnik, Andrzej Twardowski, wójt gminy Szczutowo, Alicja Cześnik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gójsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gójsku.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa (czwarty z kolei w Gójsku), to świątynia parafii pw. św. Mikołaja. 10 grudnia 2023 roku minęła 120. rocznica wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia fundamentów pod tą okazałą świątynię, dokonał tego Jerzy hr. Szembek, biskup płocki w latach 1901-1903. Kościół został wzniesiony w latach 1903-1906, w stylu neogotyckim, według projektu Stefana Szyllera. Wystawił go ks. Walenty Załuski, który w czasie zaboru rosyjskiego pokonał ogromne trudności urzędowe i finansowe, jak również wynikające z niechęci części parafian do tej budowy.

Obiekt konsekrował biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski 10 września 1909 roku. Polichromię w roku 1930 wykonali bracia Władysław i Kazimierz Drapiewscy. W ołtarzu głównym, wykonanym w 1957 roku przez Piotra i Romualda Dębków z Brodnicy, znajduje się figura Serca Jezusowego, sprowadzona z Paryża, obok figury Matki Bożej i św. Józefa. W latach 1968-1971 kościół przechodził gruntowny remont. W latach 2006-2018 staraniem proboszcza ks. Grzegorza Żabika i parafian wykonano wiele prac materialnych, w tym dziesięć nowych witraży oraz renowację i złocenie ołtarza głównego.