W Borkowie Kościelnym powstało Bractwo św. Apolonii, patronki stomatologów

W parafii Borkowo Kościelne powołano do życia Bractwo św. Apolonii, patronki stomatologów. Erygował je biskup płocki Szymon Stułkowski, z nadzieją, że przykład życia św. Apolonii „będzie drogą do realizacji powołania do świętości”. Inicjatorem powstania Bractwa był proboszcz parafii ks. Adam Zaborowski.

Apolonia Bractwo

Mszy św. w Borkowie Kościelnym z okazji erygowania Bractwa św. Apolonii przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Przypomniał, że Niedziela Laetare, czwarta Niedziela Wielkiego Postu, niesie przesłanie radości z powodu zbliżającej się Paschy Jezusa Chrystusa. Jego wywyższenie na krzyżu, to dowód miłości do ludzi.

Duchowny zaznaczył, że miłość jest najważniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga. Należy do istoty Boga, bo Bóg jest miłością (1 J 4,8). Bóg jednak nie „zachowuje” miłości dla siebie, ale dzieli się nią ze światem, z człowiekiem. Świat, chociaż grzeszny, jest w sercu Boga. Zrodził się z Jego miłości, żyje dzięki niej i zbawi się dzięki niej. Największym znakiem miłości Boga jest Jego Syn. 

- Przeciwieństwem miłości i światła jest ciemność, życie bez Boga. Współczesny świat niestety gloryfikuje antywartości. Dobro często bywa wyśmiewane, odrzucane i ukrywane, jakby należało się go wstydzić. Zamiast cywilizacji miłości i życia, promuje się cywilizację zła i śmierci – uważał bp Milewski.  

Kaznodzieja stwierdził też, że świat i człowiek bez światła Ewangelii i miłości Boga, pójdzie w kierunku autodestrukcji. Bóg jednak nie przygląda się temu „bezczynnie”, jak Dobry Pasterz dociera do zagubionej owcy, pochyla się nad nią z miłosierdziem, ponownie przyciąga do swego serca.

Wyraził radość, że w Niedzielę Laetare rozpoczyna działalność duszpasterską Bractwo św. Apolonii. To kolejny etap powstania w przyszłości w Borkowie sanktuarium ku czci św. Apolonii, patronki stomatologów. Podziękował za tę inicjatywę proboszczowi i członkom Bractwa. 

Bractwo św. Apolonii zostało erygowane dekretem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego dnia 10 marca 2024 roku. Powstało ono na prośbę ks. Adama Zaborowskiego, proboszcza parafii w Borkowie Kościelnym. W dekrecie biskup płocki wyraził nadzieję, że „św. Apolonia stanie się dla członków Bractwa wzorem do naśladowania, a przykład jej życia będzie drogą do realizacji powołania do świętości”. 

Bractwo jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, do której mogą należeć osoby duchowne i świeckie, które poprzez modlitwę, formację, pracę i zaangażowanie pragną szerzyć kult św. Apolonii oraz związane z nim wartości, dla dobra Kościoła katolickiego i naszej Ojczyzny.

Główne cele Bractwa to między innymi: pomoc w dążeniu do świętości jego członków przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, którego chwała jaśnieje w cnotach św. Apolonii z Aleksandrii († ok. 249), męczennicy; promocja wartości chrześcijańskich; dążenie do pogłębiania formacji religijnej i moralnej członków na wzór życia chrześcijańskiego św. Apolonii; duchowe i duszpasterskie wsparcie środowiska medycznego w posłudze chorym, zwłaszcza na schorzenia głowy i jamy ustnej.