VIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie

Około 1900 osób wzięło udział w VIII Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca z diecezji płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie (7 października br.): - Starajmy się, przekładać nasz różaniec na życie. Ta modlitwa nie powinna być oderwana od rzeczywistości - powiedział do pielgrzymów ks. biskup Piotr Libera. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Bł. rodzina Ulmów wzorem życia chrześcijańskiego”.

712896 4418 IMG 0942 98

Kobiety i mężczyzn, którzy przybyli na pielgrzymkę do sanktuarium w Smardzewie przywitał gospodarz miejsca ks. kan. Henryk Tadeusz Dymek, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie i proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki. W przygotowanie wydarzenia zaangażowała się także między innymi Barbara Ziemińska-Mrozek z parafialnego Koła Różańcowego.

Pątnicy na początku spotkania wzięli udział w zawiązaniu wspólnoty, poprowadził je ks. Rafał Michalak, proboszcz parafii Dziektarzewo. Mszy św. koncelebrowanej przed sanktuarium przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że nie jest łatwo wypełniać w życiu wolę Syna Maryi.

- Zamiast tajemnic radosnych, otaczający świat narzuca nam tajemnice wypełnione niezrozumieniem i gniewem. Zamiast tajemnic światła, harmonii – tajemnice zagubienia, chaosu, niepewności. Zamiast części chwalebnej lansuje się tajemnice poniżenia, arogancji i chorobliwej podejrzliwości. Tylko tajemnic bolesnych zdaje się nie szczędzić nam życie – uważał kaznodzieja.

Bp Libera zaznaczył, że modlitwa różańcowa przynosi pokój wewnętrzny i pomaga pokonać „panoszące się w sercach wielu czarnowidztwo, pesymizm, serwowany hojnie przez fałszywych proroków”. Uczniowie i uczennice Jezusa Zmartwychwstałego nie mogą tego słuchać, fascynować się i promować.

Podkreślił, że wbrew pozorom „epoka kółek różańcowych się nie skończyła”, a „fałszywi prorocy zapowiadający zmierzch różańca pomylili się”. Teraz powoli przekonują się, że utrwalona tradycja medytacyjnej modlitwy ma przyszłość, zwłaszcza w czasach pełnych zawirowań.

Hierarcha zaproponował, aby w domach i rodzinach zakładać „kominkowe” kółka różańcowe, gdzie modlą się razem domownicy, często łącząc pokolenia. To ważne „w czasach sprzyjających izolacji, zamykania się w swoim światku, skrajnego indywidualizmu”.

- Starajmy się przekładać nasz różaniec na życie. Ta modlitwa nie powinna być zawieszona w próżni, oderwana od rzeczywistości. Prześwietlajmy chwile naszego życia Bożymi tajemnicami, światłem płynącym z modlitwy. Nie bójmy się tego, uczmy się tego – zachęcił duchowny.

Po Mszy św. wspólnie odmówiono tajemnice radosne różańca. Modlitwę wraz z parafianami poprowadził ks. kan. Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii Gumino. Ważną częścią pielgrzymki był wykład ks. prof. Henryka Seweryniaka pt. „«Tajemnica Chrystusa, tajemnica człowieka» (RVM, 25) w życiu i męczeństwie bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz siedmiorga ich dzieci”.

W VIII Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie wzięło udział około 1900 osób tworzących Koła Różańcowe w swoich parafiach, obecnych było również około 60 księży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę