V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej

Około 500 druhów strażaków wzięło udział w V Pielgrzymce Strażaków Diecezji Płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu (28 sierpnia br.). Jej głównym punktem była Msza św. z udziałem strażaków: - Kiedy ludzie widzą biegnącego do pożaru strażaka, kiedy widzą człowieka ryzykującego własne zdrowie i życie, żeby zdrowie i życie drugiego ocalić, wtedy nikt nie powie, że to tylko słowa – zaznaczył biskup płocki Piotr Libera.

Pielgrzymka Strażaków

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. polowej na Wzgórzu Loret przy Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezwodnej Nadziei. Powiedział, że Maryja zawsze ma jak dobra Mama często powtarzaną, ale bardzo skuteczną, radę: „Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie”.

Tak czynią też strażacy - „Rycerze św. Floriana”, ofiarując innym bezinteresowną miłość i służbę innym ludziom, którzy w imię tej miłości, kiedy wzywa głos strażackiej syreny, zostawiają wszystko i biegną na pomoc bliźnim.

- Czy zdjęcia strażaków pomagających choćby rodzinom dotkniętym przez letnie nawałnice, nie są najlepszą ilustracją słów: miłujcie się wzajemnie? A pomoc polskich strażaków zawodowych w czasie powodzi w Niemczech, czy gaszenie ogromnych pożarów w Grecji? To właśnie nasi strażacy byli pierwszymi, którzy stawali przy ludziach, którzy dosłownie utracili dach nad głową, których domy zostały zalane, a dorobek życia zagrożony – zaakcentował biskup płocki.

Dodał, że to przecież druhowie strażacy często są pierwsi przy ofiarach wypadków drogowych, zanim dotrą do nich inne służby. To oni są tymi, którzy na co dzień pracując ze spokojem świadczą, że „szlachetność ducha kształtuje się w wierności małym rzeczom”.

W obecności Matki Bożej Sierpeckiej podziękował im za tę służbę. Podkreślił, że ich poświęcenie i trud „nie są niezauważone”. Podziękował też kapelanowi strażaków ks. kan. Andrzejowi Zakrzewskiemu, za „gorliwość w posłudze zastępom strażaków zawodowych i ochotników w diecezji. Niech Bóg sam będzie im nagrodą za „wierną i ofiarną służbę Jego dzieciom w potrzebie”.

Zdaniem bp Libery współczesny  świat skoncentrowany jest na tym, aby prowadzić ludzi do egoistycznego spojrzenia na rzeczywistość. Jednak miłość bliźniego i praca własnymi rękoma na spokojny byt, to „jakieś utopijne mrzonki”. Bóg, jeśli w ogóle pojawia się na horyzoncie, bywa odmalowywany jako Ktoś, kto wymaga nie wiadomo czego, i nie wiadomo w imię czego. Najbezpieczniej więc trzymać się od Niego z daleka.

- Właśnie w takim świecie, w którym wiele młodych zwłaszcza serc bywa łowionych na przynętę „gnuśności”, cenne jest wasze świadectwo. Bo kiedy ksiądz mówi od ołtarza, że trzeba żyć „po Bożemu”, zgodnie z przykazaniami, zwłaszcza zgodnie z przykazaniem miłości – to słuchacze posłuchają, i niektórzy przyjmą słowo, inni nie. Ale kiedy ludzie widzą biegnącego do pożaru strażaka, kiedy widzą człowieka ryzykującego własne zdrowie i życie, żeby zdrowie i życie drugiego ocalić, wtedy nikt nie powie, że to tylko słowa - zauważył hierarcha. 

Poprosił, aby strażacy pomnażali swoją odwagę, zdolność do poświęceń, gotowość do służby. Jeśli tak będą postępować, wówczas w chwili otwarcia oczu na wieczność, wyjdzie im na spotkanie Miłość Miłosierna, aby mogli wejść do radości swego Pana.

W czasie pielgrzymki strażacy z Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych z terenu diecezji płockiej zawierzyli siebie i swoją pracę Matce Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei.

W V Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków Diecezji Płockiej udział wzięło około 500 strażaków i 47 pocztów sztandarowych. Mszę św. koncelebrowało 20 księży. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem strażackim, strażacy zapewnili oprawę liturgiczną Mszy św. Na zakończenie wszyscy strażacy i goście poczęstowani zostali grochówką. Nad porządkiem czuwała sprawnie Policja i Straż Miejska.

W gronie gości pielgrzymki byli m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, wicewojewoda kujawsko-pomorska Aneta Jędrzejewska, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej gen. Jarosław Nowosielski, poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, samorządowcy.   

- Strażacy, którzy są zawsze z Panem Bogiem i z Kościołem, potrzebują takiej pielgrzymki. To rodzaj spotkania formacyjnego, podobnie jak adwentowe i wielkopostne Zamyślenia Strażackie oraz Zaduszki Strażackie, które organizujemy w diecezji płockiej. Pandemia niestety ograniczyła udział strażaków w tych spotkaniach, ale nie możemy z nich zrezygnować – powiedział ks. kan. Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, proboszcz parafii w Tłuchowie.

Organizacją pielgrzymki zajęło się diecezjalne duszpasterstwo strażaków z ks. kan. Andrzejem Zakrzewskim, diecezjalnym duszpasterzem, przy współpracy z parafią św. Benedykta w Sierpcu z jej proboszczem ks. Markiem Tomulczukiem SAC i Starostwem Powiatowym w Sierpcu ze starostą Andrzejem Cześnikiem.