Uroczystości z parafii Radzanów nad Wkrą

- Będę się modlił, żeby, aby skutkiem namaszczenia was świętym olejem było mądre życie, oparte o mądrość samego Boga - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do młodzieży z parafii Radzanów nad Wkrą (29 kwietnia br.). W parafii tej poświęcił też krzyż morowy oraz tablice upamiętniające byłych proboszczów.

Karawaka Radzanow
foto: @Parafia pw. św. Rocha w Radzanowie/facebook

Bp Szymon Stułkowski w homilii przypomniał, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, zasłona w świątyni jerozolimskiej rozdarła się przez środek. Za nią było miejsce najświętsze z Arką Przymierza i tablicami przykazań, dostępne tylko dla wybranych, dla kapłanów. Skoro zasłona się rozdarła, to znaczy, że Jezus otworzył drogę dla miejsca najświętszego. Obecnie w świątyni miejscami najświętszymi są ołtarz i tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, do których wszyscy mają dostęp. 

„Stara” zasłona została zastąpiona nową: - Jezus jest bramą, przez którą wchodzimy do owczarni, którą jest Kościół. To Jezus jest nową zasłoną, przez którą trzeba przejść do miejsca najświętszego. Ostatecznie miejscem najświętszym jest serce samego Boga, niebo. Skoro tu jesteśmy, to znaczy, że przeszliśmy przez tę zasłonę – głosił bp Stułkowski.  

Zwrócił się też do młodzieży, która miała przyjąć sakrament bierzmowania: - W chwili naszego chrztu przeszliśmy przez tę nową zasłonę, którą jest Jezus. To obecnie jest droga otwarta dla każdego, jest tylko warunek - trzeba uwierzyć w Jezusa i przyjąć chrzest, żeby być zbawionym. Wy jesteście ochrzczeni, współpracujecie z Nim, On uzdolnił was do tego kroku w wierze. Myślę, że to wasza decyzja, być może pierwsza, świadoma, wolna decyzja dotycząca wiary. Bardzo wam za to dziękuję – powiedział hierarcha.

W parafii św. Rocha w Radzanowie nad Wkrą bp Stułkowski poświęcił też krzyż morowy. Karawakę ustawiono na terenie kościoła dla upamiętnienia epidemii z lat 2020-2022, staraniem proboszcza ks. Jerzego Piątka. Krzyż ufundował Mirosław Szymański. 

Poza tym biskup płocki poświęcił tablice upamiętniające byłych proboszczów, które zostały umieszczone w kruchcie kościoła. Byli to: ks. kan. Józef Jagodziński (1929-1946), ks. kan. dr Franciszek Sieczka (1946-1962), ks. kan. Czesław Górski (1966-1978), ks. kan. Henryk Mazurowski (1978-2004).

Parafia pw. św. Rocha w Radzanowie nad Wkrą powstała około roku 1380. Obecny kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu konsekrowany był w 1934 roku. Parafia liczy około 3340 mieszkańców, od 2004 roku jej proboszczem jest ks. Jerzy Piątek. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę