Uroczystości majowe w płockiej bazylice katedralnej

Ksiądz Biskup Mirosław Milewski 3 maja br. przewodniczył w bazylice katedralnej płockiej Eucharystii za Ojczyznę i płocczan z potrójnej okazji: w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w uroczystość ku czci patrona Płocka św. Zygmunta oraz w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Maryja jest wzorem realizacji powołania kobiety. Przez wszystkie wieki jawi się jako równa w powołaniu i życiu mężczyźnie – powiedział hierarcha.

Zygmuntowskie_2019.jpg

Uroczystości Zygmuntowskie tradycyjnie poprzedziły 2 maja br. w katedrze Nieszpory ku czci św. Zygmunta. Przewodniczył im ks. biskup Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej, której patronuje św. Zygmunt. Kazanie podczas Nieszporów wygłosił ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej.

- Pokuta, pokora i prawda - to są cechy dojrzałego ucznia Chrystusa, których możemy uczyć się od św. Zygmunta. Św. Jan Paweł II mówił w jednej ze swoich homilii, że „święci nie umierają. Święci żyją i chcą naszej świętości”. Te słowa naszego wielkiego rodaka stają się nam bliskie dziś, kiedy wspominamy św. Zygmunta. Ten święty nie umarł. On żyje i chce naszej świętości. Świętość jest dla wszystkich. Każdy jest powołany do świętości - wystarczy żyć tylko zgodnie ze swoim życiowym powołaniem i wypełniać misję, którą Pan Bóg nam powierzył – stwierdził ks. kanonik.

Zaznaczył, że ludzie rozdarci są między różnymi skrajnościami: Bóg i szatan, dobro i zło, prawda i kłamstwo. Chcą wybierać to, co jasne i piękne, ale nie zawsze wystarcza im sił. Dlatego Bóg daje świętych, którzy wspierają ich wybory i wskazują najlepsze drogi do świętości.

- Niech zatem św. Zygmunt, którego dzisiaj wspominamy, pomoże nam zwyciężać duchowe boje. Niech dodaje nam sił i wstawia się za nami przed Bożym tronem, byśmy idąc drogą prawdy, pokuty i pokory, nie tylko osiągnęli świętość w codziennym życiu, ale także ów „niewiędnący wieniec chwały”, który przygotował dla nas Pan – zaakcentował ks. Dariusz Rogowski.

W piątek 3 maja br. bp Mirosław Milewski przewodniczył w katedrze Eucharystii m.in. z okazji Uroczystości Zygmuntowskich i uroczystości Matki Bożej Królowej Polski: - Maryja, to kobieta, która ma swoją godność, zna swoje prawa, która wie, jakie są jej zadania. Może dlatego Maryja nie jest przez niektórych akceptowana i staje się wyrzutem pięknego bycia kobietą? Nie jest wojowniczą feministką, nie taką, która próbuje dorównać mężczyźnie albo udowadniać swoją wyższość. Jest po prostu kobietą – interpretował kaznodzieja.

Zauważył, że liturgia tego dnia stawia przed wiernymi nie tylko wzór kobiecości, ale także wzór męskości - jest nim oczywiście sam Chrystus, „najpiękniejszy z synów ludzkich”. Przez wieki wielu mężczyzn, patrząc, słuchając, czytając o Jezusie, uczyło się właściwej realizacji własnej męskości.

Hierarcha przywołał też postać patrona Płocka - św. Zygmunta, którego życie zostało naznaczone wielkim grzechem, ale i wielkim męstwem. Przykład Chrystusa, wiara w Niego, cierpienie i zwycięstwo, którego dokonał, pozwoliły Zygmuntowi wykazać się jako mężczyźnie, który podjął wyzwanie nawrócenia.

Stwierdził też, że Bóg zapisał w każdym człowieku, w każdej kobiecie i w każdym mężczyźnie, zadanie miłości – kochania i bycia kochanym. Przez płciowość – przez płeć, poprzez bycie mężczyzną lub kobietą, okazuje się zdolność kochania. Właściwe rozumienie bycia kobietą lub mężczyzną jest fundamentalne dla rozumienia małżeństwa, a także dla życia społecznego. Mężczyźni i kobiety są równi, choć w odmienny sposób przeżywają swoją płciowość i są wezwani do realizowania swoich zadań.

- Niech Maryja, Królowa Polski, uczy polskie dziewczęta, polskie kobiety piękna kobiecości. Niech św. Zygmunt, nasz wielki patron i orędownik, uczy polskich chłopców, polskich mężczyzn, jak mężnie iść przez życie – zaapelował bp Milewski.

W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe i pododdziały, które wcześniej złożyły kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego – poety i legionisty oraz bohaterów obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do pobliskiej Płyty Nieznanego Żołnierza, gdzie odegrano hymn państwowy, wystąpił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, złożono kwiaty, a strzały na wiwat wykonały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe.

Po południu na Starym Rynku odbył się pokaz wyszkolenia taktycznego oraz sprawności fizycznej I LO Centrum Naukowo-Biznesowego im. Spadochroniarzy Polskich oraz tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Wisła, a także plener fotograficzny „Zdjęcie ze Stasiem” Stowarzyszenia Teatru Per Se. Natomiast wieczorem w katedrze okolicznościowy koncert dał Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a przy parafiach odbyły się „Ogniska Patriotyzmu”, czyli spotkania połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę