Uroczystość Wszystkich Świętych: „Cmentarz to miejsce ważne i święte jak Kościół”

- Cmentarz to miejsce ważne i święte jak Kościół - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Eucharystii na cmentarzu zabytkowym w Alejach F. Kobylińskiego w Płocku. W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r. procesję na cmentarzu i modlitwę wypominkową w intencji zmarłych poprowadził ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Znicz.jpg

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że uroczystość Wszystkich Świętych jest okazją do tego, aby spojrzeć na Kościół głębiej, pomyśleć o świętych, którzy są już zbawieni, a w Dzień Zaduszny pomyśleć o tych, którzy w czyśćcu czekają na pełnię zbawienia. Ludzie żyjący są dopiero „Kościołem w drodze, Kościołem pielgrzymującym”.

- Dziś dziękujemy Bogu za tych, którzy przeszli przez życie dobrze czyniąc, miłując Boga i drugiego człowieka, i siebie samych. Oni odkryli, że od Boga wyszli, szli przez życie poszukując jedności z Bogiem. Ta jedność z Nim wyrażała się w życiu sakramentalnym, w modlitwie, ale też w dostrzeżeniu cierpienia drugiego człowieka, pomocy drugiemu człowiekowi. Księga Apokalipsy mówi, że to „niezliczony tłum” – podkreślił duchowny.

Bp Stułkowski dodał, że w niebie jest też wielu „bezimiennych świętych”, których Kościół oficjalnie świętymi nie ogłosił, ale zna ich zasługi i „ma ich przy sobie, przy swoim sercu”. Oni też mogą wstawiać się w niebie za żyjącymi.

Kaznodzieja zauważył, że na ogromnej większości grobów na cmentarzu znajduje się krzyż, który jest znakiem, że ludzie, którzy w grobie spoczywają, należą do Boga, zanurzyli się w śmierci Jezusa, „obmyli swoje szaty w zbawczej krwi Jezusa przez chrzest święty” (Księga Apokalipsy).

Bp Stułkowski przypomniał, że podczas pogrzebu trumnę z ciałem człowieka skrapia się wodą święconą. Także podczas procesji na cmentarzu groby będą nią skrapiane. To jest przypomnienie, iż ciało człowieka jest świątynią Boga, że Duch Boży mieszka w nim - dlatego cmentarz „to miejsce ważne i święte jak Kościół”.

Zachęcił, aby na cmentarze przyprowadzać dzieci, rozmawiać z nimi w tym miejscu o przemijaniu, odchodzeniu, śmierci, modlić się z nimi. Będzie to „piękna, życiowa katecheza o wieczności w gronie rodzinnym”; ważna lekcja, że życie nie zakończy się w pięknie wymurowanym grobowcu czy w piachu - tylko w niebie.

Dodał, że krzyż, który jest centralnym miejscem na cmentarzu, to znak nadziei. Krew z ran Jezusa obmywa człowieka, ale On chce, by ludzie z tej łaski korzystali i żyli tak pięknie, jak zachęcają do tego błogosławieństwa z Ewangelii, które są jakby „konstytucją ludzi ochrzczonych”.

Na cmentarzu zabytkowym w Płocku procesję i modlitwę wypominkową w intencji zmarłych poprowadził ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę