Uroczystość 160. rocznicy urodzin bł. Klary Ludwiki Szczęsnej

W płockiej katedrze odbyła się uroczystość z okazji 160. rocznicy urodzin bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, pochodzącej z Cieszek w diecezji płockiej współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego: - Klara Ludwika Szczęsnamiała szczęście do ludzi. To jest łaska - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. Siostry sercanki i goście 11 czerwca br. modlili się przy obrazie i relikwiach Błogosławionej.

IMG 0115
plock.gosc.pl

Mszy św. w katedrze z okazji 160. rocznicy urodzin bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pochodzącej z diecezji płockiej, przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski.

W homilii powiedział między innymi, że urodziny są ważnym dniem, ponieważ w tym dniu każdy może podziękować Panu Bogu za to, że go stworzył. Jeśli chodzi o przyszłą matkę Klarę Ludwikę, to życie przekazali jej mama Franciszka i tata Antoni. „Start do świętości” miał miejsce 24 lipca 1863 roku, gdy została ochrzczona.

Biskup zaznaczył, że w tym samym kościele w Lubowidzu zostali ochrzczeni także dwaj duchowni męczennicy: bł. biskup Leon Wetmański (1886-1941) i bł. brat Tymoteusz Trojanowski OFM Conv. z Niepokalanowa (1908-1942).

Podkreślił, że droga każdego ochrzczonego człowieka jest bardzo podobna, bo chrzest daje nowe życie przez zjednoczenie ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Każdy ochrzczony jest powołany do tego, aby troszczyć się o świętość.

- Pan Bóg daje nam dar, który można porównać do prezentu - działki z podłączonymi mediami. Na początku na tej działce budują za dziecko rodzice. Potem błogosławiona Klara Ludwika miała szczęście do ludzi, bo to jest łaska – uważał hierarcha.

Ludwika Szczęsna spotkała na swej drodze bł. o. Honorata Koźmińskiego, po jego rekolekcjach w Zakroczymiu wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa. Drugą ważną osobą w jej życiu był św. Józef Sebastian Pelczar, dzięki któremu powstało Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Klara Ludwika Szczęsna została jego współzałożycielką.

W czasie Mszy św. w katedrze jej uczestnicy zapalili świecę od paschału przy chrzcielnicy, na znak swojego zjednoczenia z Chrystusem w momencie chrztu św. Mieli też możliwość ucałowania relikwii bł. Klary Ludwiki Szczęsnej.

W Mszy św. uczestniczyły siostry sercanki z różnych miejsc w Polsce, z przełożoną generalną m. Olgą Podsadnią SSCJ z Krakowa. Obecny był ks. prał. Pavol Talapka z Nuncjatury Apostolskiej w Polsce i ks. kan. Paweł Rokicki, pracownik Nuncjatury, kapłan diecezji płockiej. Obecna była też liczna delegacja wiernych z parafii Lubowidz, w której ochrzczona została przyszła Błogosławiona, z proboszczem ks. Sławomirem Grzegorzem Stefańskim.

***
Bł. Klara Ludwika Szczęsna urodziła się 18 lipca 1863 roku, w ubogiej i licznej rodzinie we wsi Cieszki, w diecezji płockiej. Ochrzczono ją w rodzinnej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu. Nie chodziła do żadnej szkoły, ale nauczyła się w domu krawiectwa. Gdy miała 12 lat, zmarła jej matka. Wtedy dziewczynka zaczęła często modlić się do Matki Bożej. W 1885 roku wzięła udział w rekolekcjach w Zakroczymiu, prowadzonych przez kapucyna o. Honorata Koźmińskiego, późniejszego błogosławionego zakonnika, który założył 28 nowych zgromadzeń, w tym wiele bezhabitowych, ukrytych. Ludwika postanowiła wstąpić do zakonu, najpierw skierowano ją do działającego w ukryciu Zgromadzenia Sług Jezusa, którego zadaniem była praca wśród kobiet - służących.

Przyszła błogosławiona była w tym zgromadzeniu do roku 1893, kiedy to ks. Józef Sebastian Pelczar (późniejszy święty) poprosił o. Honorata Koźmińskiego o siostry, które mogłyby prowadzić w Krakowie tzw. przytulisko dla służących. Do tego miejsca trafiła Ludwika, a po roku, z inspiracji ks. Pelczara, razem z nim założyła nowe zgromadzenie zakonne – 15 kwietnia 1894 roku powstało Zgromadzenie Służebnic Serca Jezusowego, czyli sióstr sercanek. W charyzmacie tego zgromadzenia jest kontemplacja Bożej miłości, objawionej w Najświętszym Sercu Pana Jezusa i szerzenie królestwa miłości Bożego Serca w życiu codziennym.

Klara Ludwika Szczęsna odeszła do Pana w wieku 53 lat, w roku 1916, w wyniku choroby nowotworowej płuc. Pochowana została na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Beatyfikacja odbyła się 27 września 2015 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, po tym, jak za jej wstawiennictwem 11-letni Michał obudził się ze śpiączki po wypadku samochodowym. Obraz beatyfikacyjny namalował Maciej Sancewicz. Stolicę Apostolską reprezentował kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Klara Ludwika Szczęsna jest jedyną beatyfikowaną kobietą, pochodzącą z diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę