Ulicami Starego Miasta w Płocku przeszła Droga Krzyżowa

- Wszystkich do Kościoła Chrystusowego przyciąga wywyższony Pan. On zbawia każdego człowieka indywidualnie, ale do Jego domu idzie się wspólnie – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski na zakończenie Drogi Krzyżowej ulicami płockiego Starego Miasta. 31 marca br. wieczorem wierni przeszli w niej pod hasłem „Droga Chrystusa drogą Kościoła”.

Dk 2023
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Bp Szymon Stułkowski na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej zaznaczył, że kończy się ona w farze, czyli w miejscu, w którym od lat płocczanie szukali wstawiennictwa i obrony. W farze na wiernych spoglądają święci jezuici, związani Płockiem i diecezją: św. Stanisław Kostka i św. Andrzej Bobola. Biskup zaznaczył, że wszystkich do Kościoła Chrystusowego przyciąga wywyższony Pan. 

 - Przyciągnij Panie wszystkich do siebie. Przyciągnij nasze rodziny, nasze parafie i naszą diecezję. Wzbudź powołania do kroczenia Twoją drogą w sercach młodych ludzi. Tyś nauczył jak mamy dźwigać swój krzyż: z ufnością w Bogu i z miłością ku niebu. Tyś nauczył, jak mamy pokonywać cierpienie, z miłością ofiarować je za innych. Obdarz nas Panie upragnionym pokojem. Pozwól poznawać, odkrywać i ukochać Twój Kościół – modlił się biskup płocki.

Dodał, że Bóg zbawia każdego człowieka indywidualnie, ale do Jego domu idzie się wspólnie. Wierni wiedzą, że zawierzyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

Pasterz Kościoła płockiego podziękował również za wspólną modlitwę i wspólną drogę ulicami Starego Miasta osobom i grupom zaangażowanym w przebieg i organizację nabożeństwa.  

Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta w Płocku tradycyjnie przeszła w piątek wieczorem przed Niedzielą Palmową, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Szli w niej wierni trzech staromiejskich parafii: katedralnej pw. św. Zygmunta, pw. św. Bartłomieja (farnej) i pw. św. Maksymiliana Kolbego („na Górkach”).  

Uczestnicy, zatrzymując się przy czternastu stacjach Męki Jezusa Chrystusa, przeszli od katedry do fary (kościoła parafii św. Bartłomieja). W trakcie wysłuchali rozważań nawiązujących do miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II i służebnicy Bożej m. Józefy Joanny Hałacińskiej, której doczesne szczątki znajdują się w farze. W miejscu tym trwa modlitwa sióstr pasjonistek o beatyfikację założycielki zgromadzenia.

Za organizację nabożeństwa odpowiedzialny był ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, dziekan dekanatu płockiego zachodniego. 

W wydarzenie zaangażowali się m.in. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny i Wiktora Bramskich, siostry zakonne, alumni seminarium, księża, lektorzy, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku z katechetą Krzysztofem Dobaczewskim.  

O bezpieczeństwo uczestników podczas przemarszu zadbali policjanci oraz strażnicy miejscy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę