Uczniowie z Płońska uczcili Patrona św. Jana Pawła II

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4. im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku przez kilka dni obchodziła 44. rocznicę jego wyboru. W programie obchodów Dnia Patrona był m.in. V Bieg i Marsz Papieski, Koncert Papieski „Blask Prawdy” oraz charytatywny kiermasz ciast.

5B98F082 57E9 4E27 A75B 68F871C46891

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II przyjęła ten patronat 19 lat temu. Od tamtego czasu każdego roku w różny sposób promuje i przypomina płońskiemu społeczeństwu jedynego Następcę św. Piotra Apostoła rodem z Polski. W tym obchody trwałyprzez kilka dni i w różnorodny sposób.    

17 października br. w ramach obchodów Dnia Patrona w szkole odbył się V Bieg i Marsz Papieski. Wydarzenie rozpoczęło się i zakończyło przy pomniku Patrona w Płońsku. Potem społeczność szkolna delektowała się smacznymi kremówkami papieskimi.

Z kolei 18 października w szkole z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu oraz SzkolnegoKoła PCK odbył się kiermasz ciast. Wypieki przygotowali rodzice uczniów, natomiast zebrane środki trafią do osób najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dotkniętych ciężką i niespodziewaną chorobą.

W wydarzenia ku czci Patrona zaangażowały się także młodsze dzieci, które na przykład przy pomniku św. Jana Pawła II modliły się o pokój w Ukrainie i na świecie oraz przedstawiły część artystyczną o pontyfikacie polskiego Papieża.

Wszystkie działania zwieńczył drugi koncert papieski „Blask Prawdy” w szkolnej sali gimnastycznej, z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę