Trwają zapisy i przygotowania do ŚDM w Lizbonie w 2023 roku

W diecezji płockiej trwają przygotowania młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Spotkania odbywają się w sześciu rejonach. W programie każdego spotkania jest modlitwa i formacja: - Proponujemy młodzieży spotkanie z Kimś konkretnym - z Jezusem Chrystusem. Chcemy, aby na to zaproszenie odpowiedziała – przekazuje ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator wyjazdu na ŚDM w Lizbonie.

Lisbon Gd8a29887d 640
foto: Lizbona/pixabay.pl

Spotkania formacyjne młodzieży z diecezji płockiej przed ŚDM w Lizbonie odbywają się w sześciu rejonach. Za poszczególne rejony odpowiadają: rejon płocki - ks. Mateusz Stępka (Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku); płoński - ks. Michał Łuczka (parafia św. Michała Archanioła w Płońsku); pułtuski - ks. Michał Piekarski (parafia św. Jana Pawła II w Pułtusku); ciechanowski - ks. Marcin Siemiątkowski (parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie); mławski - ks. Łukasz Chruściel (parafia Św. Rodziny w Mławie); rypiński - ks. Łukasz Zdunkiewicz (parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie).

Młodzież pod kierunkiem duszpasterza spotyka się raz w miesiącu - każdego 23 dnia miesiąca – jest to dzień modlitwy za ŚDM. W programie każdego spotkania jest integracja, część formacyjna oraz wspólna modlitwa za ŚDM (np. grupki dzielenia, adoracja Najświętszego Sakramentu czy różaniec).

- Chcemy zachęcić młodych ludzi, aby za rok pojechali do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem. Kościół ma im do zaproponowania Kogoś konkretnego - Jezusa Chrystusa. Chcemy, żeby na to zaproszenie odpowiedzieli. Już po pierwszych spotkaniach w rejonach widać, że jest „duch w narodzie” – uważa ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator wyjazdu na ŚDM w Lizbonie.

Wszyscy młodzi diecezjanie, zainteresowani udziałem w światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, mogą zapisywać się poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Studnia” w Płocku:

https://ddm-studnia.pl/ruszaja-zgloszenia-na-sdm-w-lizbonie/


W dniach 26 lipca - 6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie odbędą się 38. Światowe Dni Młodzieży. Będzie to niezwykłe święto młodego Kościoła, czas na doświadczenie obecności Jezusa Chrystusa w życiu młodego człowieka, a także piękne spotkanie młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem. Organizatorem grupy z diecezji płockiej jest ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży i koordynator Światowych Dni Młodzieży z diecezji.

Najpierw młodzież weźmie udział w Dniach w Diecezjach (26 - 31 lipca), a potem w wydarzeniu centralnym w Lizbonie (1 – 6 sierpnia 2023 r.), z udziałem papieża Franciszka. Obecnie grupa płocka posiada zaproszenia do diecezji na północy Portugalii: Porto, Coimbra, Lamego, Braganca, Viana, Vila Real, Braga.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę