Trwają przygotowania do otwarcia Szkoły Katechistów

W diecezji płockiej księża podczas spotkań formacyjnych mieli możliwość dowiedzieć się czym zajmują się katechiści w parafii. O swoich doświadczeniach opowiadał ks. Marcin Węcławski, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. W niedalekiej przyszłości w diecezji ma powstać Szkoła Katechistów.

Katechiści

W czasie spotkań rejonowych w Ciechanowie, Rypinie i Płocku księża mieli możliwość dowiedzieć się, jak wygląda posługa katechistów w parafii. Jak zaznaczył bp Szymon Stułkowski, katechiści wykonują w parafiach konkretne zadania, współpracując z księżmi, ale przede wszystkim są świeckimi, którzy formują innych świeckich.

O tym, co w parafii konkretnie robią katechiści, opowiedział ks. Marcin Węcławski, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. W parafii tej posługuje 21 osób, a niebawem przybędzie jeszcze 7. Przede wszystkim pomagają oni w przygotowaniu rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu dziecka, są to indywidualne katechezy w domu rodziców dziecka, podczas których poruszane są konkretne kwestie liturgiczne i teologiczne (takie jak miłość Boga Ojca czy znaczenie sakramentu chrztu w wychowaniu religijnym).

Ks. Węcławski opowiedział także o przygotowaniu rodziców dzieci do wczesnej pierwszej Komunii świętej: są to comiesięczne katechezy dla rodziców w parafii, tak, aby rodzice sami mogli przygotować swoje dzieci do jej przyjęcia. Raz w miesiącu katechezę do rodziców głosi też proboszcz. Kolejnym obszarem działalności katechistów jest praca z rodzicami młodzieży przygotowującej się przyjęcia sakramentu bierzmowania, są to spotkania w grupie. W poznańskiej parafii istnieją też plany zakładania grup biblijnych np. wśród mieszkańców bloków, grup między sąsiadami.

Jak przekazał duszpasterz, ważny jest osobisty kontakt z wiernymi, wtedy pojawiają się pytania o wiarę i religię, a potem stanowi to punkt wyjścia do zawiązania relacji. Wielu wiernych otwiera się podczas takich spotkań, rozmawia o różnych problemach. Zmienia się ich podejście do wiary i Kościoła, gdy spotykają świecką osobę, która „nie musi” czegoś mówić czy robić, ale jest świadkiem wiary w codzienności.

Drugim gościem była Beata Nadolna, dyrektor Przedszkola im. Aniołów Stróżów Parafii Maryi Królowej w Poznaniu, katechistka, która zajmuje się przygotowaniem rodziców dzieci i samych dzieci do przyjęcia wczesnej Komunii świętej (nawet w wieku 4-5 lat). Zachęcała ona do tego, aby po ocenie, czy są wystarczająco dojrzałe i rozumieją, Kogo przyjmują, stwarzać dzieciom taką możliwość.

Spotkania księży z proboszczem i katechistką z Poznania odbyły się w trzech miejscach: parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (13-15 listopada br.). Stanowiły one merytoryczne przygotowanie przed otwarciem w diecezji płockiej Szkoły Katechistów.