Trwa 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

- Dzięki wam istnieje Kościół Jezusa Chrystusa. On przetrwa – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do pielgrzymów 42. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę, która wyruszyła na pątniczy szlak w święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia 2023 r.) po Mszy św. w katedrze, pod hasłem „Jestem w Kościele”. Głównym przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku.

IMG 9819

Bp Mirosław Milewski w czasie homilii rozważył hasło pielgrzymki płockiej na Jasną Górę „Jestem w Kościele”. Zapytał, czy pątnicy zastanawiają się, dlaczego są w Kościele. Przytoczył świadectwa dwóch kobiet, młodej studentki i wolontariuszki oraz dojrzałej kobiety, z wykształcenia filozofa, prowadzącej własną firmę. Obie stwierdziły, że czują, że „są Kościołem”, czują się za niego współodpowiedzialne, chcą walczyć o dobro, w Kościele spotkały przyzwoitych ludzi i nie dotyczy ich często spotykane hasło #apostazjachallenge.

Bp Milewski zaznaczył, że przytoczone świadectwa są oparte na wiedzy i doświadczeniu osób, które mają poczucie bycia w Kościele i znają Kościół „osobiście”, a nie jedynie z przekazów wybranych mediów.

Na kanwie tych świadectw odwołał się do wydanej niedawno książki wybitnej współczesnej intelektualistki Francuzki Chantal Delsol pt. „Koniec świata chrześcijańskiego”. Autorka jest katoliczką, ale wielokrotnie już mówiła i pisała też o tym, że „zmienia się postać tego świata”. W książce napisała między innymi, że „następuje heroiczna agonia cywilizacji chrześcijańskiej”. Bp Milewski dodał, że ważne są prądy intelektualne, ważni są myśliciele i ich poglądy, czy jednak ich diagnozy zawsze się sprawdzają?

- Myślę, że dopóki są osoby takie jak wy, które chcą przejść pieszo tak wiele kilometrów, tylko po to, aby na końcu klęknąć w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej, dopóki są ci, którzy odmawiają „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, modlą się na różańcu, spowiadają się, przyjmują sakramenty, chcą być w niedzielę w swoim kościele i chcą pójść na pieszą pielgrzymkę - dopóty chrześcijaństwo będzie trwać, dopóty trwa Kościół Jezusa Chrystusa – uważał bp Milewski.

Stwierdził również, że pewnie jeszcze niejednej burzy Kościół doświadczy, niejeden kryzys go spotka, pewnie jeszcze wiele kąkolu będzie musiało zostać wyrwanego, aby zebrać czyste ziarno – jednak „Kościół Jezusa Chrystusa przetrwa”.

Biskup poprosił, aby pątnicy ruszyli w drogę z nadzieją i by w czasach, gdy dla tak wielu Kościół staje się rzeczywistością nieistotną, dzielili się swoim doświadczeniem Kościoła i radością, że do tej wyjątkowej wspólnoty należą.

42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę idzie pod hasłem „Jestem w Kościele”. Pątnicy dotrą tam 14 sierpnia rano. Dziennie pokonywać będą około 30 km, w 11 grupach. Towarzyszą im pielgrzymi duchowi.

- Przez naszą pielgrzymkę przewinęło się tysiące ludzi. Niektórzy tak mocno się z nią związali, że uczestniczyli w niej wielokrotnie. Jest też wielu sympatyków tego dzieła, ludzi, którzy może nigdy nie poszli na Jasną Górę, ale towarzyszyli pielgrzymom, zwłaszcza najbliższym, swoją modlitwą, dobrymi myślami, odwiedzając, dzwoniąc, a czasem powierzając swoje intencje i ważne sprawy. Przez ponad czterdzieści lat świat wokół nas bardzo mocno się zmienił, nasza pielgrzymka podlega nieuniknionym zmianom, zmienił się jej klimat, jest może mniej idących, ale za to więcej motywacji religijnych – uważał ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik 42. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę