Transmisja Koronki i Mszy św. w Święto Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. będą transmitowane w Niedzielę Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie 22 lutego 1931 roku św. siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa w obrazie „Jezu, ufam Tobie”: - Transmisje będą dostępne pod adresem https://pl-pl.facebook.com/milosierdzie.plock/: - Przeżyjmy ten dzień z wiarą i ufnością, zawierzając siebie i świat cały Bożemu Miłosierdziu – zachęca ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor diecezjalnego sanktuarium.

Jm_sbm_plock.jpg

W niedzielę 19 kwietnia w Kościele powszechnym obchodzona będzie Niedziela Miłosierdzia. To w Płocku 22 lutego 1931 roku św. s. Faustyna Kowalska ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” (Dz.47). Także w Płocku Święta usłyszała polecenie ustanowienia Święta Miłosierdzia. „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49).

W „Dzienniczku” św. siostra Faustyna zanotowała też pragnienie Jezusa, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

- Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku to miejsce, do którego w Niedzielę Miłosierdzia warto odbyć pielgrzymkę duchową. W czasie pandemii może będzie trudno o zwyczajne dopełnienie warunków odpustu, o którym mówi Jezus, pamiętajmy jednak, że w tak nadzwyczajnych sytuacjach, niezależnych od nas, możemy i powinniśmy skorzystać z nadzwyczajnych środków, jakie daje nam Kościół. Są nimi: doskonały akt żalu za popełnione grzechy i przyjęcie Komunii duchowej. Przeżyjmy ten dzień z wiarą i ufnością, zawierzając siebie i świat cały Bożemu Miłosierdziu – zachęca ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

W związku z Niedzielą Miłosierdzia wierni miasta Płocka, diecezji płockiej i całej Polski będą mieć możliwość łączności duchowej z miejscem, w którym Jezus Miłosierny polecił ustanowić Święto Miłosierdzia. Pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/milosierdzie.plock/ o godz. 15:00 – Godzinie Miłosierdzia będzie transmitowana modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego – z miejsca, gdzie miało miejsce pierwsze objawienie się Jezusa Miłosiernego, obecnie jest to teren rozbudowywanego sanktuarium.

Natomiast o godz. 17:00 odbędzie się transmisja Mszy św., której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Ponadto w niedzielę 19 kwietnia księża udzielą Komunii św. wiernym, którzy zgromadzą się przed sanktuarium na Starym Rynku przed i po każdej Mszy św., które tradycyjnie sprawowane są tam w niedziele, a więc o godzinach: 8:00, 10:00; 12:00; 15.30; 17:00.

***
Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. W 1930 r. zamieszkała w klasztorze w Płocku. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” i usłyszała polecenie namalowania obrazu. Wydarzenie to opisała w swoim „Dzienniczku” (47-48).

Usłyszała wtedy również życzenie ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego, w niedzielę po Wielkanocy: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49)

W „Dzienniczku” zapisała też obietnice dla ludzi czczących Boże Miłosierdzie: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…)” (Dz. 699).

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 8 lat w miejscu objawień modlili się pielgrzymi z 74 krajów.

Aktualnie trwa kompleksowa rozbudowa tego sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-osobowy dom pielgrzyma, nowe Muzeum św. Siostry Faustyny. 22 lutego tego roku po raz pierwszy w kościele sprawowana była Msza św. z okazji 89. rocznicy objawień.

Trwają też przygotowania do 90. rocznicy pierwszego objawienia. Jest to m.in. akcja charytatywna „Smak Miłosierdzia”, polegająca na przygotowywaniu raz w miesiącu 90 paczek dla osób potrzebujących pomocy.