Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II: - Wspólnota, która przyjmuje imię Jana Pawła II potwierdza, że chce go naśladować - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kościele parafii pw. św. Dominika (26 września br.). Poświęcił także sztandar szkoły.

JP II Krzynowłoga

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w kościele parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej. W homilii przypomniał, jak wiele pielgrzymek odbył papież Jan Paweł II. Spotykał się z ludźmi żyjącymi w różnych miejscach na świecie.

- Wasz patron pokazał, że trzeba wyjść do człowieka. Szkoła jest takim miejscem, gdzie wychodzimy nawzajem do siebie. Gdybyście wy nie poszli do szkoły, nauczyciele nie mieliby kogo uczyć, ale gdyby oni nie przyszli - was nie miałby kto uczyć. W szkole spotykacie się, wychodzicie do siebie nawzajem, by się wzajemnie obdarować. Jezus, który wyszedł do ludzi, obdarował nas świętością, życiem wiecznym, niebem - powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

Zaznaczył także, że szkoła jest miejscem, w którym buduje się wzajemne relacje oraz odkrywa i rozwija talenty otrzymane od Pana Boga. Odniósł się do wizerunku św. Jana Pawła II na sztandarze szkoły. Oznacza on, że wspólnota szkolna chce naśladować Papieża, on staje się dla społeczności szkolnej wzorem.

- Sztandar jest bardzo ważnym znakiem ludzi, którzy go wybierają, czyli waszej szkoły. Pod tym sztandarem pracujcie, świętujcie i dojrzewajcie: w miłości, w mądrości, w wierze – poprosił bp Stułkowski społeczność szkolną. Dokonał także poświęcenia sztandaru.

Oficjalne nadanie Szkole Podstawowej imienia św. Jana Pawła II odbyła się na terenie tej placówki. Dyrektor Sylwester Stolarczyk podziękował gościom za obecność w tak ważnym dniu. W ciągu ostatnich miesięcy na terenie placówki zostało przeprowadzonych wiele działań przybliżających uczniom sylwetkę Papieża.

W ramach przygotowań między innymi uczniowie nauczyli się „Barki” - ulubionej pieśni papieża Polaka, uczestniczyli w konkursach tematycznych - plastycznym oraz literackim. Poznali homilie adresowane do młodzieży, wykonywali gazetki szkolne o Papieżu, oglądali filmy jemu poświęcone, uczestniczyli w wycieczce „Śladami Jana Pawła II” i posadzili „Las Papieski”.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym ks. kan. Jacek Wichorowski, proboszcz parafii Krzynowłoga Mała, który, jak sam powiedział, ceni sobie współpracę ze szkołą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę