Sympozjum w Zagrzebiu z okazji jubileuszy Pastorales Forum i PosT-Netzwerk

Z okazji jubileuszy dwóch stowarzyszeń: 35-lecia Pastorales Forum oraz 20-lecia działalności PosT-Netzwerk w dniach 2-5 lipca 2024 roku w Zagrzebiu odbyło się wspólne, sympozjum pt. „Kościoły w społeczeństwach Europu Środkowej i Wschodniej - 35 lat po przełomie roku 1989”. Uczestniczyli w nim także teologowie z Polski, w tym biskup płocki dr Szymon Stułkowski.

Whatsapp Image 2024 07 03 At 23.19.02

W tym roku przypadają „okrągłe” rocznice działalności dwóch stowarzyszeń promujących i wspierających Kościoły w Europie Wschodniej i Środkowej: Pastorales Forum i PosT-Netzwerk. 

Pastorales Forum świętuje 35 rocznicę powstania. Fundacja została założona w 1989 roku przez austriackiego księdza, profesora teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim Paula M. Zulehnera, który do dziś jest jej przewodniczącym. Patronat honorowy nad Pastorales Forum sprawował Kardynał Franz König – od założenia fundacji do śmierci w 2004 roku. 

PosT-Netzwerk to stowarzyszenie, które zostało założone w 2004 roku. Łączy ono teolożki i teologów pastoralnych oraz duszpasterzy i osoby pełniące kierownicze funkcje w Kościele w Europie Środkowej i Wschodniej. Stanowi platformę wymiany naukowej, organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje. 

Z okazji 35-lecia działalności Pastorales Forum oraz 20-lecia działalności PosT-Netzwerk odbyło się w dniach 2-5 lipca 2024 roku w Zagrzebiu jubileuszowe sympozjum na temat: „Kościoły w społeczeństwach Europu Środkowej i Wschodniej – 35 lat po przełomie roku 1989”. 

Wśród tematów poruszanych w czasie konferencji były między innymi: relacje społeczeństwo – Kościół w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, procesy synodalne w tych Kościołach, Kościoły wobec wojny w Ukrainie. W ciągu 35 lat swoje działalności Pastorales Forum wsparło stypendiami blisko 150 osób z Europy Środkowej i Wschodniej. Stowarzyszenie PosT-Netzwerk łączy teolożki i teologów z Europy Środkowej i wschodniej i wywiera znaczący wpływ na kształt teologii pastoralnej w Polsce i w innych krajach europejskich. 

W spotkaniu uczestniczyły byłe stypendystki i stypendyści Pastorales Forum oraz członkinie i członkowie stowarzyszenia PosT-Netzwerk z: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier. Wśród nich byli: arcybiskup Belgradu dr Laslo Nemeth, biskup płocki dr Szymon Stułkowski, profesorowie z Wydziałów Teologii Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ks. Dariusz Lipiec, ks. Wiesław Przygoda), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ks. Ireneusz Celary), Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu (ks. Mieczysław Polak), przewodniczący wydziałów kurialnych z Gniezna (dr Teresa Kowalczyk) i z Gliwic (ks. dr Krystian Piechaczek) oraz proboszcz z diecezji opolskiej (ks. dr Krzysztof Matysek). 

(strony internetowe stowarzyszeń: www.pastorales-forum.net; www.postnetzwerk.net)

Ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak
Zagrzeb (Chorwacja)