Stuletni „Ekonomik” dokonał zawierzenia Matce Bożej na Jasnej Górze

Społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku, czyli popularnego „Ekonomika”, z okazji jubileuszu stulecia dokonała swojego zawierzenia Matce Bożej na Jasnej Górze: - Niech Bóg będzie dla was największą wartością - życzył społeczności szkoły biskup senior Roman Marcinkowski. W pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 12 października br. uczestniczył między innymi dyrektor szkoły Ireneusz Szychowski.

Ekonomik
foto: zsek.edupage.rog

Około 80-osobową delegację Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku, czyli popularnego „Ekonomika”, tworzyli uczniowie, nauczyciele, katecheci (w tym księża) wraz z dyrektorem Ireneuszem Szychowskim. Społeczność szkolna zabrała ze sobą także dwa sztandary: historyczny sztandar szkoły pochodzący z lat. 20. XX wieku oraz sztandar Armii Krajowej – w szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej. 

Uczestnicy pielgrzymki modlili się na Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, przewodniczył jej biskup senior Roman Marcinkowski, od lat zaprzyjaźniony ze szkołą, a w koncelebrze uczestniczył ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku, na terenie której znajduje się Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich.

Bp Roman Marcinkowski przyznał, że chciałby, aby „Bóg był w życiu szkoły, zaczynając od dyrektorów i nauczycieli, aż po wszystkich uczniów - największą wartością”: - Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wasze życie będzie piękne, pełne radości, miłości i ciepła. Dzięki temu świat będzie stawał się lepszy. Pamiętam taki wiersz z młodości: „z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mówili starzy, jeśli tej pomocy wezwiesz, wszystko ci się zdarzy” - zacytował biskup.
 
Społeczność szkoły dokonała uroczystego Aktu Zawierzenia przed obrazem Czarnej Madonny. Dyrektorowi Ireneuszowi Szychowskiemu towarzyszyły nauczycielka Magdalena Umyszkiewicz i uczennica Julia Gromadzińska. 

- Dziękujemy za 26 tysięcy absolwentów, za wielu patriotów, którzy z naszej szkoły wyszli, za chłopaków, którzy zginęli pod Monte Cassino, za dyrektora Władysława Wróbla, który został zamordowany przez Rosjan i za to, że w tej chwili funkcjonujemy - powiedział Ireneusz Szychowski, dyrektor „Ekonomika”. 

Stwierdził także, że szkoła każde ważne wydarzenie rozpoczyna od Mszy św. na Jasnej Górze, więc także w roku jubileuszu nie mogło być inaczej. Podkreślił, że pielgrzymka jest przede wszystkim podziękowaniem za opiekę, ale też „wielkim błaganiem o pokój dla Polski”.

Po Mszy św. młodzież zwiedziła Bazylikę Jasnogórską i skarbiec. Był też spacer po wałach Jasnej Góry oraz wspólna fotografia.

- Obserwuję, że młodzież z płockiego „Ekonomika”, która uczestniczy w katechezie, chce pogłębiać swoją wiarę i interesuje się sprawami Kościoła. Wielu z uczniów dojeżdża do szkoły spoza Płocka. Pochodzą z tradycyjnych, wielopokoleniowych rodzin, w których wiara została im przekazana. Wyjazd na Jasną Górę był dla nich ważny, po prostu chcieli tam być – komentował po pielgrzymce ks. Dariusz Roliński, katecheta, wikariusz parafii św. Bartłomieja w Płocku.  

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, to najstarsza szkoła zawodowa na Mazowszu i jedna z pięciu najstarszych szkół tego typu w kraju. Od 30 lat kieruje nią Ireneusz Szychowski. Początek działalności, to rok 1868 roku. Wówczas powołana została Szkoła Niedzielno-Handlowa. Szkoła przechodziła wiele zmian (także lokalizacji) i przekształceń. Jej obecna siedziba znajduje się przy ul. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Szkoła nosi imię Ludwika Krzywickiego, znanego socjologa i ekonomisty. Liczy około 26 tysięcy absolwentów, pracowało w niej około 700 nauczycieli. 

Fotorelacja na stronie szkoły!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę