Stowarzyszenie Rodzin Katolickich nauczy seniorów języka angielskiego

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało grant w dwunastej edycji konkursu Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Dzięki temu zaprosi na zajęcia seniorów w ramach projektu Grupa lokalna „W dobrym miejscu”. Tym „dobrym miejscem” będzie parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Seniorzy między innymi będą mogli uczyć się języka angielskiego.

20240614 164153

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dzięki cyklicznym dofinansowaniom poprzez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, Fundację „Cokolwiek uczyniliście” i parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku - od wielu lat zajmuje się wspieraniem osób w wieku poprodukcyjnym.

Od 2018 roku przy wymienionej parafii działa prowadzony przez stowarzyszenie Klub Seniora „Szansa”, w którym w zajęciach uczestniczy minimum 25 seniorów. W tegorocznej, czwartej edycji programu koordynator w ramach projektu Grupa lokalna „W dobrym miejscu” SRK proponuje zajęcia nie tylko w Klubie Seniora, ale także zaprasza na kurs języka angielskiego.

- W zajęciach mogą brać udział seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia i zamieszkują w Płocku. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów, a mamy z nimi kontakt na co dzień, dlatego w tym roku rozszerzyliśmy naszą działalność o kurs językowy. O takim kursie marzyli nasi podopieczni – przyznaje Witold Wybult, koordynator projektu, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od kilkudziesięciu lat (powstało w roku 1989) prowadzi ważne działania na rzecz małżeństw, rodzin, osób samotnych, starszych, dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i założycielem SRK był Kazimierz Cieślik, obecnie prezes honorowy stowarzyszenia. Prezesem tej organizacji jest obecnie dr Witold Wybult.

SRK jest współorganizatorem i jednocześnie organizacją wiodącą wielu ważnych inicjatyw m.in. Orszaku Trzech Króli czy Marszu dla Życia i Rodziny. Ważne są także działania na rzecz formacji osób, będących w stowarzyszeniu, pomoc ludziom z różnymi problemami (w prowadzonych poradniach), a także oddziaływanie na społeczeństwo przez różnego typu akcje dobroczynne, formujące umysły i serca ludzi. Organizacja nie zaprzestała swojej działalności w czasie pandemii, pomagała głównie rodzinom i seniorom.