„Srebrne Pióro” dla autorki kroniki parafialnej w Tłuchowie

Elżbieta Kopytowska, autorka kroniki parafii Tłuchowo w diecezji płockiej, otrzymała od społeczności lokalnej nagrodę „Srebrne Pióro”. Laureatka jest emerytowaną katechetką. Plebiscyt „Srebrne Pióro” przed laty zainicjował ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, obecnie emerytowany proboszcz tej parafii.

Jak napisano na okolicznościowym dyplomie, Elżbieta Kopytowska „Srebrne Pióro” otrzymała w dowód uznania „za promowanie wartości chrześcijańskich na łamach gazety parafialnej «Apostoł» i wieloletnią, systematyczną pracę redaktorską nad tworzeniem kroniki parafialnej”.

Elżbieta Kopytowska urodziła się 28 lutego 1958 roku w Wielgiem (powiat Lipno). Ukończyła Szkołę Podstawową w Jasieniu i Liceum Ogólnokształcące ukończyłam w Lipnie. Pracowała w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W 1983 roku wraz z mężem Jerzym i synem Maciejem przeprowadziła się na wieś. Mąż zajął się gospodarstwem rolnym teściów, a pani Elżbieta rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Jasieniu.

W 1990 roku rozpoczęła pracę katechety. Ukończyła trzyletnie Studium Katechetyczne, prowadzone przez wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. W 1993 roku zdobyła tytuł licencjata na studiach teologicznych. Od wielu lat jest lektorem w kościele parafialnym w Tłuchowie. Należy również do asysty parafialnej i Koła Żywego Różańca.

W 2005 roku rozpoczęła współpracę z „Apostołem” - pismem parafialnym. Przez 10 lat prowadziła kronikę parafialną. Od 6 lat przebywa na emeryturze. Jest matką pięciorga dzieci i babcią sześciorga wnuków: - To, co robię sprawia mi satysfakcję, ale najważniejsza jest dla mnie rodzina - przyznała Elżbieta Kopytowska.

Tytuł „Srebrne Pióro” przyznaje się osobom, które promują gminę i parafię Tłuchowo na łamach prasy lokalnej. W tym samym plebiscycie tytuł „Tłuchowianina Roku 2023” otrzymała Wioletta Krzysztoforska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie. Podczas uroczystości w GOK koncert dała poznańska grupa Gospel Joy.

Wymienione tytuły i nagrody przyznane zostały po raz dwudziesty. Dziewiętnaście lat temu ich pomysłodawcą był ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, ówczesny proboszcz parafii Tłuchowo.