Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z diecezji płockiej

Parafialne Zespoły Caritas z diecezji płockiej spotkały się w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, aby porozmawiać o swojej działalności (14 października br.). W spotkaniu uczestniczyli też goście z Caritas Polska: - Wypełniacie w praktyce miłosierdzie – zwrócił się do przedstawicieli parafii ks. biskup Szymon Stułkowski.

Spotkanie Kół Caritas

Spotkanie poprzedziła Msza św. w kościele parafii św. Józefa w Ciechanowie. Przewodniczył jej bp Szymon Stułkowski, który stwierdził, że uczestnicy spotkania mają wrażliwe serca, wychodzą z pomocą ludziom potrzebującym, zwracają uwagę na ludzkie cierpienie. Czynią miłosierdzie we wspólnocie, razem rozeznają, komu i jaka potrzebna jest pomoc.

- Jesteście specjalistycznym okiem i uchem, nasłuchującym, gdzie człowiek cierpi i wzywa pomocy. Nieraz słyszałem, że u nas nie ma potrzebujących, ale to nieprawda. Jest wielu ludzi cierpiących w samotności, którzy potrzebują kontaktu ze światem. Wy wypełniacie w praktyce miłosierdzie. To wasza służba, wasz styl życia, „spalacie się” w tym, tak jak Jezus i Maryja „spalali się” dla innych. Dla tej działalności trzeba mieć wrażliwe oko i wrażliwe ucho – stwierdził Pasterz Kościoła płockiego.

Gościem spotkania w budynku popularnego „Katolika” był ks. Tomasz Roda, zastępca dyrektora Caritas Polska. Podkreślił on, że Parafialne Zespoły Caritas, to „żywa wspólnota i świadkowie Jezusa”. Chcą i potrafią budować relacje z innymi ludźmi, posiadają szczególny „zmysł wiary”. Ks. Roda zwrócił również uwagę na nowe formy ubóstwa - jedną z nich jest samotność.

Z przedstawicielami Parafialnych Zespołów Caritas rozmawiała także Sylwia Cieślar- Hazboun, której mąż pochodzi z Betlejem. Pani Sylwia jest specjalistą ds. projektów zagranicznych Caritas Polska, ma wiedzę na temat tragicznej sytuacji chrześcijan w Syrii. Koordynuje program Caritas „Rodzina Rodzinie”, adresowany do mieszkańców Syrii, Libanu, Strefy Gazy i Iraku. Zdaniem koordynatorki program ten „ratuje obecność chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie”.

Sylwia Cieślar-Hazboun między innymi opowiedziała o Syryjczykach, którzy w poszukiwaniu lepszego życia, aby uciec z egzystencji w ogromniej biedzie, opuszczają swoją ojczyznę. Uczestnicy spotkania obejrzeli też krótki film o warunkach życia w Syrii.

Do udziału diecezjan w programie „Rodzina Rodzinie” zachęcił też ks. dr Radosław Zawadzki, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. Przekazał, że na pomoc czeka 15 mln ludzi. Zapowiedział też kolejne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z diecezji płockiej, tak aby uczyć się skutecznie pomagać innym ludziom.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę