Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Rypinie

- Dzięki waszym kompetencjom jesteśmy bogatsi, nasze rozumienie waszego życia jest głębsze. To jest wasza misja, wasza odpowiedzialność - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich z parafii diecezji płockiej. Spotkał się z nimi w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie (30 września br.).

Rady Duszpasterskie W Rypinie

Bp Szymon Stułkowski podkreślił, że trzeba tworzyć wspólnoty parafialne „otwarte na prawdę i nawrócenie, które daje Jezus”. W parafiach są potrzebne zarówno rady duszpasterskie, jak i gospodarcze, aby Kościół żył.

- Wy macie pewne kompetencje, których my: księża, biskupi jesteśmy pozbawieni. One są nam potrzebne, żeby nasza misja w budowaniu królestwa Bożego tu i teraz była skuteczniejsza. To jest wasza wiara, przeżywana jako wiara osób świeckich, w domu, w środowisku pracy zawodowej, w szkole. My jesteśmy trochę na obrzeżach życia rodzinnego, społecznego. Dzięki waszym kompetencjom jesteśmy bogatsi, nasze rozumienie waszego życia jest głębsze. To jest wasza misja, wasza odpowiedzialność - stwierdził biskup płocki.

Dodał, że duszpasterze i świeccy zaangażowani w parafię, mogą wspólnie zdefiniować pewne problemy oraz starać się im zaradzić. Na przykład wielkim wyzwaniem są „nowe formy ubóstwa”. W parafiach jest coraz więcej osób starszych, samotnych. Powinny zajmować się nimi Parafialne Zespoły Caritas czy grupy charytatywne, aby odkrywać potrzebujących i starać się zaradzać ich potrzebom.

Bp Stułkowski zwrócił też uwagę, że zaangażowanie w Kościół nie może ograniczać się do „pilnowania feretronu”. Potrzebne jest pogłębienie formacyjne osób posługujących w parafiach. Ponadto w parafii potrzeba osób, które są niczym tragarze, którzy przynieśli przed Jezusa paralityka. Jeśli ludzie o własnych siłach nie przyjdą do Kościoła, trzeba ich w jakiś sposób przyprowadzić do niego, na przykład modlitwą, dobrą radą.

Pasterz Kościoła płockiego powiedział też, że trzeba przekazywać innym swoje doświadczenie Boga, aby „smak Boga pozostał w ludziach, którzy przyjdą po nas”.

W programie spotkania w Rypinie była Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. Konferencje wygłosili: ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz (UKSW), dr Mateusz Jakub Tutak, dr Iwona Zielonka. Organizatorem był wydział ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. W spotkaniu udział wzięło 140 przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich ze 127 parafii diecezji płockiej.