Spotkanie pamięci ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego – zaproszenie

Sekcja Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego we współpracy z Wydziałem ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają na spotkanie zatytułowane „Wokół osoby i twórczości Księdza Profesora Michała Mariana Grzybowskiego”.

Listopad 2005 Biurko01

Odbędzie się ono dnia 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek), o godz. 17.00, w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (Płock, pl. Narutowicza 8).

W czasie spotkania wystąpienia wygłoszą:

• ks. prof. Daniel Brzeziński, „Ks. kanonik prof. Michał Marian Grzybowski (1937–2023) – człowiek, kapłan, uczony”
• prof. Radosław Lolo, „Historia Polski w dorobku naukowym ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego”
• dr Grzegorz Gołębiewski, „Płock i Mazowsze w publikacjach ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego”
• ks. dr Wojciech Kućko, „Historia Kościoła na Mazowszu biografiami pisana. Prozopografia w twórczości ks. prof. dr. hab. Michała Mariana Grzybowskiego”

Prowadzenie: prof. Leszek Zygner

Serdecznie zapraszamy!

prof. Leszek Zygner
Przewodniczący Sekcji Dialogu TNP

ks. dr Wojciech Kućko
Sekretarz Sekcji Dialogu TNP