Spacer ze św. Joanną po raz czternasty

W sobotnie przedpołudnie, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego oraz wigilię liturgicznego wspomnienia św. Joanny Beretty Molla, z płockiej Stanisławówki do Imielnicy przeszła XIV Piesza Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molla, włoskiej lekarki, matki, patronki życia, narzeczonych, małżonków i rodzin.

Fb_img_1556464635912.jpg

Pielgrzymka została zainicjowana, przed czternastu laty, przez małżonków Leonardę i Andrzeja Mejerów – członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i ówczesnego proboszcza Stanisławówki ks. Jacka Wilczewskiego. Od tamtego czasu, zawsze na przełomie kwietnia i maja, grupa kilkudziesięciu osób wędruje do Świętej z plecakami pełnymi rodzinnych intencji.

„Tak naprawdę to spacer ze św. Joanną, idziemy się pomodlić za nasze rodziny. A jest o co i za kogo się modlić. W każdej rodzinie mogą być przecież kłopoty, chociażby dotyczące relacji międzyludzkich, trudne oczekiwanie na dziecko, kłopoty zdrowotne. Św. Joanna jest tą osobą, która tego wszystkiego doświadczała” – mówi założyciel pielgrzymki Andrzej Mejer.

Podczas pielgrzymowania pątnicy zanosili prośby nie tylko własne, ale i rodzin z całej diecezji. Po dotarciu do celu, w kościele imielnickim została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Wojciecha Kućki, asystenta stowarzyszenia rodzin i dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Po zakończonej Eucharystii pątnicy modlili się litanią do św. Joanny i ucałowali jej relikwie. Następnie ks. kan. Ryszard Paradowski – proboszcz gościnnej parafii, zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek do domu parafialnego.

Organizatorzy mają nadzieję, że przyszłoroczna pielgrzymka, już piętnasta, będzie cieszyła się niemniejszym zainteresowaniem i już dziś na nią zapraszają. Ustalono, że pielgrzymka będzie się odbywać zawsze, w ostatnią sobotę kwietnia. „Serdecznie zachęcam narzeczonych, małżonków, rodziców, dziadków, aby zanosili prośby za swoje rodziny za wstawiennictwem tej Świętej – mówił Witold Wybult prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

W każdą niedzielę, o godz. 18.30 w parafii imielnickiej jest odprawiana Msza św. rodzinna, dziękczynno-błagalna, sprawowana w intencjach spisanych i złożonych przed ołtarzem św. Joanny Beretty Molla. Po zakończeniu Eucharystii odprawiana jest nowenna dziękczynno-błagalna, w intencjach, w których była sprawowana Msza św. W ostatnia niedzielę miesiąca można złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę