Sierpczanie modlili się za Żołnierzy Wyklętych

O tym, że dzięki ofierze Żołnierzy Wyklętych żyjemy dziś w wolnej Polsce - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Sierpcu. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poświęcił pomnik dedykowany tym niezłomnym bohaterom Ojczyzny.

Niezlomni Sierpc
foto: Stowarzyszenie Pamięć i Prawda - facebook

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w kościele parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu (w parafii farnej), z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W homilii zaznaczył, że wychowywał się w czasach, w których „jakby drugi raz zamordowano ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę”, gdy inne treści przekazywano w szkole, a inne w domu.

- Dziś możemy poznawać prawdę o historii naszej Ojczyzny i z szacunkiem odnosić się do walczących o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki ich ofierze żyjemy w wolnej Polsce – zaakcentował kaznodzieja.

Bp Stułkowski przyznał też, że zainteresował się żołnierzem o pseudonimie „Ekscelencja”, wymienionym na już istniejącym w Sierpcu pomniku ku czci Żołnierzy Wyklętych, który powstał w 2023 roku. Był to kleryk seminarium w Łomży - ppor. Stefan Majewski (ur. 1910), który temu właśnie zawdzięczał swój pseudonim. Majewski w połowie 1948 roku uzyskał zgodę na przerwanie działalności konspiracyjnej i kontynuowanie studiów teologicznych, na czwartym roku teologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Duchowny opowiedział, że „Ekscelencję” aresztowano podczas zajęć, został w sutannie wyprowadzony w kajdankach. W więzieniu poddano go okrutnemu śledztwu. W lipcu 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na sześciokrotną karę śmierci. Został zamordowany w 1951 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Pozostał rękopis „Ekscelencji”, który w 1950 roku napisał do rodziny, żeby za niego się modlić, ponieważ nie może już dłużej wytrzymać.

Bp Stułkowski zaznaczył, że w Wielkim Poście w kościołach sprawowane są nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowe, przypominające mękę Jezusa Chrystusa. Zastanawiał się czy nie warto na losy Żołnierzy Wyklętych spojrzeć jako na jedną ze stacji Drogi Krzyżowej naszej Ojczyzny.

- Droga Krzyżowa Jezusa prowadzi do radości zmartwychwstania. Droga Krzyżowa tych ludzi sprawiła, że dziś żyjemy w zmartwychwstałej, w wolnej Polsce. Potrzeba wiele miłości do Polski i Polaków, żeby nie zmarnować tamtej krwi, tamtej ofiary – prosił biskup płocki.

Przypomniał również trwającą tragedię Ukrainy i innych miejsc na świecie. Poprosił o umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, „bo wielkie konflikty rodzą się z małych”, o podanie ręki na zgodę, umiejętność przebaczenia.

- Żołnierze Wyklęci w trudny sposób realizowali swoje człowieczeństwo, strzelali do ludzi, wykonywali wyroki. Dziś dziękując za ich życie prosimy też o miłosierdzie Boże dla nich, a także o miłosierdzie dla tych, którzy ich mordowali i którzy chcieli sprzedać naszą ojczyznę, co się na jakiś czas udało – głosił biskup.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli ulicami Sierpca pod nowo powstały pomnik ku czci żołnierzy walczących w podziemiu w latach 1944-1956. Powstał on przy Skwerze im. Emila Fieldorfa „Nila” i Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w Sierpcu.

W gronie uczestników uroczystości (w dniu 1 marca 2024 roku) byli samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele szkół i jednostek z terenu powiatu sierpeckiego. Po poświęceniu pomnika przez bp. Szymona Stułkowskiego delegacje złożyły kwiaty i zapalili znicze. Odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa w wykonaniu kompanii Wojska Polskiego.

Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”. W uroczystość zaangażowało się wielu młodych ludzi, w tym harcerze z Gójska, uczniowie i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.