Sanktuarium w Ratowie na 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie jako reprezentant beneficjenta projektów unijnych realizowanych na rzecz samego sanktuarium jak też – jako lider projektu - innych podmiotów kościelnych diecezji płockiej uczestniczył w 13 Forum Rozwoju Mazowsza. Istotnym tematem poruszanym na forum były innowacyjne formy prezentowania cennych zabytków Mazowsza a także planowane konkursy w ramach najnowszej perspektywy (2021-2027) w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Ratowo

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie jest beneficjentem pięciu programów dofinansowanych ze środków unijnych, trzech własnych i dwóch partnerskich, w których pełniło funkcję beneficjenta oraz lidera projektu, reprezentującego różne podmioty kościelne, w tym Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Dom Księży Emerytów, Parafię pw. św. Józefa w Ciechanowie, Parafię pw. św. Leonarda w Chociszewie, pozyskując środki unijne w łącznej wysokości ponad dziesięciu i pół miliona złotych.

Jako beneficjent projektów unijnych a także podmiot wyróżniony przez samorząd województwa mazowieckiego, którego renowacja znalazła się w katalogu „Dobrych Praktyk” Sanktuarium cyklicznie zapraszane jest na kolejne edycje Forum Rozwoju Mazowsza.

Tegoroczna edycja forum odbyła się na terenie Stadionu Legii w Warszawie. Wydarzenie otworzył Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wzięły w nim udział liczne podmioty z sektora samorządowego, nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych.

W programie znalazły się debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami, interaktywne przestrzenie do wymiany wiedzy i doświadczeń współtworzone we współpracy z beneficjentami unijnych środków, warsztaty, konsultacje eksperckie i networking.
- Ważnym tematem poruszanym na forum było innowacyjne, kreatywne podejście do dziedzictwa kulturowego, by tak wyjątkowe zabytki, jak nasze sanktuarium, mogło zostać przybliżone jak największej liczbie osób, m.in. dzięki wirtualnym spacerom czy działaniom interdyscyplinarnym organizowanym w formule „zabytku ożywionego” – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a partnerami m.in. Centrum Nauki Kopernik, Mazowiecki Instytut Kultury, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Warszawska Szkoła Filmowa.

Źródło: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę