Przy kościele w Rokiciu upamiętniono żołnierzy wyklętych

Przy kościele w Rokiciu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej żołnierzowi wyklętemu kpt. Ludwikowi Kamińskiemu ps. Wyrwa: - Trzeba się modlić o mądrość, żeby stawać po tej stronie życia, po której jest sam Pan Bóg, żeby wybierać wartości Boże - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych.

Kaminski1

Przy kościele parafialnym w Rokiciu został odsłonięty i poświęcony kamień z tablicą upamiętniającą kpt. Ludwika Kamińskiego ps. Wyrwa (1917-2004), szefa Wywiadu Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Wywiadu Inspektoratu „OW” Samoobrony Społecznej, 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych - oraz jego żołnierzy. 

Przed więzieniem przez UB Kamiński uciekł do Stanów Zjednoczonych, tam pracował jako lekarz w Chicago. Polskę odwiedził w 1990 roku. Przez 60 lat traktowany był jak zbrodniarz i zdrajca ojczyzny. Został zrehabilitowany dopiero w 2018 roku.

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. poprzedzającej odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Opowiedział o swoim krewnym, bracie babci, który mógł znać osobiście kpt. Ludwika Kamińskiego ps. Wyrwa. To mjr Józef Gruss (1897-1969), który w czasie okupacji niemieckiej był jednym z najważniejszych oficerów struktur Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej na Pomorzu, pełnił funkcję szefa wywiadu okręgowego. 

- Był w rodzinie bohaterem. Rozmowy na jego temat były domową lekcją historii, wiedziałem, że nie wolno o to pytać w szkole. Zmarł, gdy miałem 8 lat. Wiem, że gdy się ujawnił władzy ludowej, zaraz aresztowało go UB. Był torturowany, skazany na 10 lat więzienia. We Wronkach odsiedział 9, wypuszczono go, bo nie chciano, żeby umarł w więzieniu na gruźlicę. Zapamiętałem jedno jego zdanie. Powiedział kiedyś: „Komunistów mógłbym smażyć żywcem na patelni” – zacytował kaznodzieja.  

Bp Stułkowski zaznaczył, że w Rokiciu ma miejsce wspólna modlitwa „za żołnierzy i za ich oprawców”. Uważał, że żołnierze niezłomni mogli podczas tortur i prześladowań w więzieniu modlić się słowami proroka Jeremiasza (Jr 20,10-13), w których jest mowa o pomście i porażce prześladowców. Ludwik Kamiński doczekał się sprawiedliwości dopiero po swojej śmierci. 

Fotorelacja na fnapage parafii Rokicie

- Wokół rosną drzewa. One rosną, bo mają zdrowe korzenie. My też mamy korzenie - naszych rodzin, lokalnych społeczeństw, naszej ojczyzny. Trzeba je odkrywać. Te korzenie to ludzie, którym  jesteśmy winni wdzięczność. Dzięki ich postawie możemy się modlić i żyć w wolnym kraju. Trzeba się modlić o mądrość, żeby stawać po tej stronie życia, po której jest sam Pan Bóg, żeby wybierać wartości Boże - podkreślił biskup.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne 11. Grupy Operacyjnej NSZ z prezesem Pawłem Felczakiem, przy współpracy z gminą Brudzeń Duży i parafią pw. św. Małgorzaty w Rokiciu. Obecni byli członkowie rodziny kpt. Ludwika Kamińskiego z Łodzi i Stanów Zjednoczonych, a także dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału IPN w Warszawie. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta z Sobowa.

Spotkanie zakończyło się piknikiem, podczas którego rekonstruktorzy prezentowali umundurowanie i sprzęt. Poza tym każdy mógł dostać kolejny numer Mazowieckiego Biuletynu Historycznego z biografią kpt. Ludwika Kamińskiego ps. Wyrwa. Wydawnictwo ukazało się staraniem SH im. 11 GO NSZ. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę