Powiat Rypiński przyjmie patronat bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 16 października 2022 r. w Rypinie odbędzie się uroczystość nadania patrona dla Powiatu Rypińskiego. Decyzją Stolicy Apostolskiej został nim bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Popieluszko1.jpg

16 października br. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie (parafia pw. św. Stanisława Kostki) odbędzie się Msza święta pod przewodnictwem bp. Piotra Libery, połączona z odczytaniem dekretu ustanawiającego bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem Powiatu Rypińskiego. Eucharystia rozpocznie się o godz. 13:00, a poprzedzi ją występ poetycko-muzyczny o godz. 12:30 ku czci błogosławionego przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie.

Powiat Rypiński jest częścią województwa kujawsko-pomorskiego i należy do najstarszych jednostek terytorialnych państwa polskiego. Ponadto, będzie to pierwszy powiat w województwie kujawsko-pomorskim, który otrzyma swojego patrona.

Powojenny okres stał się dla Powiatu Rypińskiego miejscem rozwoju „Solidarności”. Poświęcenie sztandaru rypińskiego NSZZ „Solidarność” miało miejsce 18 października 1981 roku przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego, na terenie dzisiejszego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko posiada wiele miejsc kultu w naszym powiecie. Żywym pomnikiem jego działalności jest prężnie funkcjonująca „Solidarność”. Do dziś związkowcy oraz sympatycy organizacji gromadzą się na wspólnych obchodach utworzenia organizacji i uczczenia męczeńskiej śmierci swojego patrona. Ponadto, wraz z mieszkańcami, członkowie organizacji ufundowali pamiątkową tablicę poświęconą ks. Jerzemu, która znajduje się na murach kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie. 

Historia ks. Jerzego jest także częścią historii Powiatu Rypińskiego. W okresie II wojny światowej mieszkańcy oraz zamieszkane przez nich tereny bardzo mocno zostały dotknięte przez działania nazistowskich Niemiec. Z rąk katów zginęło wielu nauczycieli i kapłanów. Wśród nich znalazł się ks. Gajewski i ks. Gogolewski, brutalnie zamordowani w utworzonym wtedy w Rypinie domu kaźni. Ich śmierć bardzo zbliżona jest do męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął z rąk komunistycznej władzy. 

Uroczystości nadania Powiatowi Rypińskiemu imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędą się z udziałem władz państwowych, samorządowych, delegacji, pocztów sztandarowych. W obchodach ustanowienia patrona weźmie także udział rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na uroczystości zaprasza starosta rypiński Jarosław Sochacki. 

Starostwo Powiatowe w Rypinie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę