Poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gostyninie

- Dziś już nie można być „anonimowym katolikiem”, skromnie schowanym na modlitwie w swej izdebce. Potrzebne są konkretne czyny - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie (24 maja br.). Kościołowi parafialnemu patronuje tam Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Biskup pomocniczy diecezji płockiej pobłogosławił też sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Marcin-gostynin1.jpg

Biskup Mirosław Milewski przypomniał wiernym, że święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zostało wprowadzone w Polsce pół wieku temu, z inspiracji kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia w imieniu 70 biskupów polskich zwrócił się do ojców Soboru Watykańskiego II, aby Maryję ogłosić Matką całego Kościoła i oddać Jej macierzyńskiemu Sercu całą rodzinę ludzką, a papież Paweł VI spełnił jego prośbę.

Zdrowa nauka Kościoła mówi, że Maryja, to Matka Boga, który stał się człowiekiem. On dał nam Maryję za Matkę: - Maryja, to najsławniejsza kobieta w historii. Była zwykłą, ale dzielną i odważną kobietą. Także kobietą pełną cierpienia, którego w najwyższym stopniu doświadczyła stojąc pod krzyżem swego umierającego Syna. Jednak nawet wtedy nie poddała się - idąc za Jezusem przyjęła tajemnicę krzyża i służbę w miłości. Tylko ona pomoże nam w odnowie naszej duszy - zaakcentował bp Milewski.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej powiedział, że podczas Mszy św. pobłogosławi sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Kościół bardzo potrzebuje wspólnoty ludzi świeckich, którzy „nie wahają się wnosić zaczynu Ewangelii w przestrzeń relacji międzyludzkich”. Dzięki nim katolicyzm przenika życie społeczne. Katolicy świeccy świadczą o wierze w życiu codziennym i „docierają tam, gdzie nie dociera ksiądz, czyli docierają wszędzie”.

Poza tym uważał, że współcześnie katolicyzm oznacza odważne i jednoznaczne przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza teraz, gdy coraz szersze kręgi zataczają środowiska finansowane przez ogólnoświatowe korporacje, nie zawsze przychylne chrześcijaństwu, trzeba jasno i wyraźnie deklarować przywiązanie do Dekalogu.

- Dziś już nie można być „anonimowym katolikiem”, skromnie schowanym na modlitwie w swej izdebce. Akcja Katolicka powinna być szkołą wiernych świeckich: kompetentnych, twórczych, cieszących się autorytetem, zaangażowanych w obronę wolności i sprawiedliwości, godności i solidarności – podkreślił hierarcha.

Stwierdził też, że katolicy muszą przezwyciężyć pokusę do „tworzenia diaspory osób zagubionych w logice światowej”. Powinni umacniać własną tożsamość chrześcijańską, przynależność wspólnotową, zmysł apostolski. Powinni też pozostawać w dialogu i współpracy z ludźmi prawego sumienia i dobrej woli; budować społeczeństwo, które nie boi się śpiewać, że „chce Boga”.

Bp Mirosław Milewski parafię pw. św. Marcina w Gostyninie odwiedził z pasterską wizytacją. Asystent kościelny Akcji Katolickiej z ramienia Episkopatu pobłogosławił tam sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. Za udzielenie sakramentu podziękował ks. kan. Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii i dziekan gostyniński.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę