Poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej

W Sierpcu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej. Wydarzenie to poprzedziła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki: - Dziękujemy Bogu za życie żołnierzy niezłomnych, ale też prosimy o miłosierdzie dla nich – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski (3 września br.).

374695515 693512672815417 6259978430863104673 N

- Jesteśmy wdzięczni tym, którzy swoją ofiarą, swoją niezłomnością, doprowadzili do tego, że dziś żyjemy w innym niż kiedyś kraju. Modlimy się za tych, których nazwiska zostały wypisane na kamieniu, bo mamy prawo dziś się za nich modlić. Dziękujemy Bogu za ich życie, miłość do Ojczyzny, ale modlimy się też o miłosierdzie dla nich, bo nie wiemy, jak wyglądał stan ich sumienia, gdy stanęli przed Bogiem – głosił bp Szymon Stułkowski.

Zaznaczył, że niezłomni poprzez zjednoczenie z Jezusem w chrzcie św. dostali bilet do nieba. Nie wiadomo jednak jak wyglądała ich relacja z Panem Bogiem. Przypomina się Bogu ich niezłomność, ich walkę, miłość do Boga i Ojczyzny - a On rozstrzygnie, co będzie dalej.

- Mamy obowiązek oddać życie za Ojczyznę, ale nie możemy zapomnieć, że tu na ziemi jesteśmy w drodze, że naszym celem jest wieczne niebo, że Bóg powinien być dla nas na pierwszym miejscu. Trzeba zgodzić się na to, że jest się stworzeniem, a On – Stwórcą, i czynić to, co się Bogu podoba, co jest dobre. To jest plan ludzi wierzących w Boga - zaakcentował duchowny.

Stwierdził, że od żołnierzy niezłomnych i wyklętych trzeba uczyć się miłości do Ojczyzny, a „patriotyzm jest naszym zadaniem także wtedy, gdy żyjemy w wolnym kraju”. Poprosił również o modlitwę o pokój na świecie.

Po Mszy św. bp Stułkowski poświęcił Panteon Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej, na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Na monumencie wyryte zostały nazwiska 68 Żołnierzy Wyklętych, związanych z ziemią sierpecką. W tym gronie znajdują się m.in. legendarni ppor. Stefan Bronarski ps. „Liść”, Józef Marcinkowski ps. „Wybój” oraz Franciszek Majewski ps. „Słony”.

Uroczystości odsłonięcia Panteonu Żołnierzy Wyklętych w Sierpcu odbyły się w dniach 2-3 września. Uczestnicy wydarzenia mogli m.in. obejrzeć na żywo przed Sądem Rejonowym rekonstrukcję historyczną „Odbicie więźniów UB” (do rekonstrukcji wykorzystywano umundurowanie, repliki broni oraz samochody z epoki), wysłuchać koncertu Norberta „Smoły” Smolińskiego (wokalisty zespołu Contra Mundum oraz twórcy słynnego utworu: „Już dopala się ogień biwaku”), a także wysłuchać prelekcji przygotowanej przez dr. Tomasza Łabuszewskiego, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, o żołnierzach podziemia niepodległościowego, działającego na terenie powiatu sierpeckiego.

Zwieńczeniem wydarzenia był piknik rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Chętni mogli między innymi zapoznać się z wyposażeniem, jakim dysponowali żołnierze podziemia niepodległościowego oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Sierpc.

***
Sierżant Wiktor Wacław Stryjewski „Cacko” jako dwudziestotrzyletni mężczyzna wziął udział w wojnie obronnej w 1939 r., a w okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej w Obwodzie Sierpc. Po wyjściu z Polski Niemców i zajęcia ich miejsca przez Sowietów „Cacko” nie złożył broni. W 1946 r. stanął w obronie Polki, gwałconej przez stalinowskiego żołnierza, którego zabił. Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Sierpcu, gdzie Stryjewski pracował w Służbie Ochrony Kolei.

Za swoją postawę został ujęty przez Urząd Bezpieczeństwa, ale z aresztu udało mu się zbiec. W kolejnych latach brał udział w wielu akcjach partyzanckich przeciwko stalinowskiemu reżimowi, a najbardziej spektakularną było przeprowadzenie zamachu na Władysława Rypińskiego „Rypę”, dowódcę pepeerowskiego „szwadronu śmierci” odpowiedzialnego za bestialskie zamordowanie ponad setki Polaków. W lutym 1949 r. po walce z 262-osobową grupą operacyjną KBW, UB i MO w powiecie Płock, Wiktor Stryjewski został aresztowany i skazany na 38-krotną karę śmierci. Był to najwyższy wyrok wydany przez komunistów na żołnierzu polskim.

Bohaterów podobnych do „Cacki”, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy sowieckiego aparatu są w Polsce tysiące. Ich szczątki były przez oprawców celowo ukrywane, aby wraz z nimi zakopać pamięć o obrońcach kraju. Odsłonięcie Panteonu Żołnierzy Wyklętych w Sierpcu, to kolejne upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w kraju. Uroczystości w Sierpcu odbyły się pod patronatem Oddziału IPN w Warszawie.

Inicjatorem uroczystości w Sierpcu było Stowarzyszenie 11 Grupy Operacyjnej NSZ. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę