Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła w Poniatowie

- Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii św. Floriana w Poniatowie. Poświęcił poddane konserwacji i restauracji zabytkowe wnętrze kościoła, który leży na Szlaku Turystycznym Obiektów Sakralnych na Mazowszu.

Poniatowo, Parafia Pw. Św. Floriana

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że odrestaurowanie świątyni parafialnej, to wyraz miłości do Pana Boga, bowiem świątynia jest miejscem spotkania z Bogiem. Podziękował proboszczowi parafii ks. prof. UKSW dr. hab. Krzysztofowi Stępniakowi oraz parafianom za podjęcie i wykonanie tego ważnego dzieła.

Biskup przywołał obraz z Ewangelii według św. Jana (J 1,29-34), gdzie Jan Chrzciciel rozpoznaje w Jezusie Syna Bożego i wskazuje uczniom, że jest to „Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”: - Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa, podejmowali decyzję, że chcemy Go naśladować, pokazywali innym, kim jest Jezus - głosił. 

W czasie Mszy św. miał też zostać udzielony sakrament chrztu świętego czteromiesięcznej Michalinie. Biskup płocki podkreślił, że sakrament chrztu pokazuje istotę świątyni parafialnej: świątynia jest po to, aby ludzie poznając w niej Boga, dawali innym doświadczenie spotkania z Nim. Stwierdził, że rodzice dziewczynki wskazują jej teraz na Baranka Bożego – Syna Bożego; chcą, by ich córka Go poznała, żyła z Nim w przyjaźni, pokochała Go.

Nie stanie się to jednak na rozkaz - musi zostać przekazane, dlatego potrzebne jest świadectwo rodziców, ich wysiłek, by ich córka w przyszłości miała i niosła dalej światło wiary; nie wstydziła się tego, że jest chrześcijanką, katoliczką.  Aby tak się stało, potrzebne jest świadectwo rodziców, ale też rodziców chrzestnych, dziadków, wspólnoty parafialnej.

- Dziękujemy za to, że spotkaliśmy w życiu takich ludzi jak Jan Chrzciciel, że pokazali nam Jezusa, dali nam doświadczenie spotkania z Bogiem przez Jego słowo, modlitwę, sakramenty. My też powinniśmy pełnić w życiu rolę Jana Chrzciciela. Spotkanie z Jezusem powinno nas skłonić do aktywnego pójścia za Nim - zaakcentował kaznodzieja.

Bp Szymon Stułkowski dokonał poświęcenia odnowionego wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca. 

***

Kościół św. Wawrzyńca w Poniatowie, to trzeci kościół w tej parafii. Jak wynika z rysu historycznego, zamieszczonego na stronie internetowej parafii, wizytacja przeprowadzona 5 lipca 1817 roku potwierdza rozpoczęcie budowy tego kościoła w 1804 roku. Stało się to dzięki staraniom ks. Antoniego Fiedorowicza i fundacji Adama Zalewskiego, dziedzica dóbr w Bieżuniu. Inne publikacje podają, że Adam Zalewski był właścicielem majątku Poniatowo. W 1805 roku budowa kościoła została zakończona. Pewne jest, że kościół poniatowski był afiliowany do pobliskiego Chamska, ale nie wiadomo czy był on wtedy kościołem parafialnym.

Kościół w Poniatowie został konsekrowany przez ks. Antoniego Luboradzkiego, sufragana i oficjała płockiego, 12 maja 1807 roku. Stanowi przykład drewnianej architektury zabytkowej na Mazowszu. Leży na Szlaku Turystycznym Obiektów Sakralnych na Mazowszu - Mazowieckim Szlaku Tradycji. W ciągu ostatnich kilku lat został wewnątrz poddany konserwacji i restauracji, z udziałem środków zewnętrznych oraz własnych, z inicjatywy proboszcza parafii ks. prof. UKSW dr. hab. Krzysztofa Stępniaka.   

Parafia rzymskokatolicka św. Floriana w Poniatowie realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Renowacja kościoła św. Wawrzyńca w Poniatowie”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”. Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza poprzez odrestaurowanie zabytkowego wnętrza kościoła św. Wawrzyńca w Poniatowie. Wartość całkowita projektu wynosiła 1 814 849,14 zł; dofinansowanie projektu z UE - 1 443 879,34 zł (80 proc.). Projekt zakładał prace obejmujące zabytkowe wnętrze w całości drewniane, w tym malowidła ścienne pędzla prof. Władysława Drapiewskiego oraz ołtarze boczne.

Wkład własny parafii wyniósł 20 proc. - w sumie wydatek wraz z dodatkowymi pracami takich elementów jak tabernakulum, chrzcielnica, krucyfiks w kruchcie, ambona, renowacja kruchty wejściowej i dwóch zakrystii - 480 000 zł (prace zakończone we wrześniu 2022 roku). W roku 2023 parafia planuje prace budowlano-konserwatorskie wartości około 1 000 000 zł.