Postaci Starego Testamentu tematem konkursu plastycznego

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku ogłosił wyniki diecezjalnego konkursu plastycznego dla uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych pt. „Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka”. Na konkurs wpłynęło 350 prac.

IMG 0019

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Barbara Piotrowska, Anna Stafirska, Alicja Orysiak. Zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: sześciolatki, uczniowie klas I-II oraz klas III-IV. Wykonano je różną techniką, były także prace przestrzenne. Autorzy przedstawiali zwłaszcza takie osoby, jak: Adam i Ewa, Mojżesz, Noe, Abraham, Jonasz, ale także Jakub, Dawid, Rut, Estera, Kain i Abel. Komisja oceniła samodzielność wykonania prac, kreatywność, kolorystykę, zgodność z biblijnym przesłaniem. 

Oto nazwiska uczniów, którzy zajęli pierwsze miejsca: Nadia Olobry (Nowy Kamień), Magdalena Osińska (Siedlin), Blanka Piątkowska (Strzegowo), Marcel Jan Frankowski (Lelice), Maja Mielcarek (Płońsk, SP 3), Krzysztof Misiak (Leszczyn Szlachecki), Michalina Milczarek (Gostynin, SP 1), Antoni Dejewski (Łomia), Natalia Bielska (Niedzbórz),   

Nagrodami w konkursie są m.in. klocki lego, gry, puzzle, przybory do malowania, maskotki. Zostaną dostarczone laureatom za pośrednictwem księży, katechetów lub drogą pocztową. 

Na zdjęciu: Praca Filipa Gizińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku - „Narodziny Mojżesza” 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę